چهار شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸  -  Wednesday, January 29, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته فنی بخش- صنایع غذایی

اعضاء کمیته فنی بخش: 

  • آقای دکتر محمد شاهدی )عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان(
  • آقای دکتر محمد علی سحری )عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس(
  • آقای دکتر اصلان عزیزی )دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
  • آقای دکتر مهدی کریمی )عضو هیات علمی بخش فنی و مهندسی مرکز خراسان رضوی(
  • آقای مهندس رضا فامیل مومن )عضو هیات علمی موسسه (
  • آقای مهندس محسن بوستانی )نماینده دفتر امور صنایع کشاورزی-  معاونت آب و خاک و صنایع(
  • خانم دکتر بهجت تاج­ الدین )دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
  • خانم دکتر فوژان بدیعی )دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (
  • آقای دکتر عادل میرمجیدی (استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.