سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳  -  Tuesday, July 16, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » پروژه های تحقیقاتی-صنایع غذایی
  پروژه های تحقیقاتی:
 
جمع بندی پروژه های تحقیقاتی موسسه از سال 1371 تاکنون

ردیف

عناوین کلی

موضوعات پژوهشی

تعداد پروژهای تحقیقاتی اجرا شده

درصد پروژهای تحقیقاتی اجرا شده

1

کاهش ضایعات محصولات باغی و زراعی در مراحل مختلف پس از برداشت                                    (86%)

                                       

بهینه­سازی فناوریهای پس از برداشت میوه ها و سبزیها

نگهداری ، انبارداری و ذخیره سازی

67

17

عملیات مقدماتی قبل و پس از برداشت(انتخاب زمان مناسب برداشت ،سرد کردن مقدماتی، درجه بندی ، شستشو، حمل و نقل و ...)

37

9

ارائه روش های مناسب بسته بندی

34

9

بهینه­سازی فرایند تبدیل و فراوری میوه ها و سبزیها

خشک کردن

48

12

فرآیند حرارتی

(تولید کنسرو)

13

3

اصلاح فرمولاسیون و تولید محصولات جدید غذایی

25

6

فناوریهای نوین(نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری هسته ای)

20

5

بهینه­ سازی فناوریهای ﭘس از برداشت و فرآوری دانه های روغنی(با تاکید بر کلزا، سویا و آفتابگردان)

27

7

اصلاح ساختار فناوریهای گندم و نان و فراورده های آردی

74

19

2

تبديل زائدات و باقيمانده هاي محصولات کشاورزي به محصولات قابل مصرف در کشاورزي و صنعت     (6%)

تبديل زائدات و باقيمانده هاي محصولات کشاورزي به محصولات قابل مصرف در کشاورزي و صنعت

23

6

3

کاهش باقیمانده سموم( تولید غذای سالم)         (4%)

کاهش باقیمانده سموم( تولید غذای سالم)

14

4

4

سایر موارد(فراورده های گوشتی، محصولات لبنی، زیتون و ...)                                                         (4%)

سایر موارد(فراورده های گوشتی، محصولات لبنی، زیتون و ...)

7

4

                                                                                                                 جمع کل

402

100