دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » آذربایجان غربی-اهداف

اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی 

ماشین های کشاورزی

 • بررسی و ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی در محصولات عمده زراعی استان
 • طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین های کاشت، داشت ، برداشت و پس از برداشت بهینه سازی ادوات کشاورزی موجود
 • استفاده از انرژی های نوین نظیر انرژی خورشیدی در فرآوری محصولات کشاورزی
 • بررسی و مطالعه شاخص های مکانیزاسیون تعیین میزان انرژی مصرف شده در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت
 • کاربرد فناوری نانو در ساخت تجهیزات حفظ نباتات
 • بررسی و ارزیابی روشهای نوین سمپاشی در محصولات زراعی و باغی عمده استان

آبیاری و زهکشی

 • بهینه سازی و ارزیابی روش های مختلف آبیاری
 • مدیریت بهینه آب و کارایی مصرف آب
 • استحصال آب
 • استفاده از آب های نامتعارف
 • مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
 • کاربرد GIS  در کشاورزی
 • تعیین نیاز آبی و شاخص های تبخیر و تعرق در گلخانه ها 

صنایع غذایی

 • بهینه سازی روش های فرآوری محصولات
 • تولید محصولات جدید و عملگرا
 • افزایش زمان نگهداری محصولات و کاهش ضایعات
 • ارایه روش ­های نوین فراوری و نگهداری محصولات
 • ارایه بسته بندی  نوین محصولات
 • تهیه محصولات پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.