جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » توافق نامه همکاری علمی- آزمایشگاهی
 بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی
 • آزمايشگاه تحقيقات مهندسي آبياري و زهکشي
 • آزمایشگاه شیمی خاک و آب
 • آزمایشگاه مکانیک مهندسی خاک
 
بخش تحقیقات صنایع غذایی
 • آزمایشگاه شیمی مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی
 • آزمایشگاه بیوفیزیک مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی
 • آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
 • آزمایشگاه فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی
 
بخش تحقیقات ماشینهای کشاورزی
 • آزمایشگاه دینامیک خاک(Soil Bin)
 • آزمایشگاه خشک‌کن های محصولات کشاورزی
 • آزمایشگاه آنالیز روغن کارگاهی (CM)
 • آزمايشگاه بيو انرژي
 • آزمایشگاه فناوری های نوین در مهندسی بیو سیستم 

 

 
                                                                   توافق نامه همکاری علمی- آزمایشگاهی