چهار شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۰  -  Wednesday, June 23, 2021
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » فارس- اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

1.       اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي فارس در سه ديسيپلين آبياري وزهکشي، ماشينهاي کشاورزي و صنايع غذايي فعاليت دارد. هدف اين بخش انجام تحقيقات کاربردي در جهت حل مشکلات کشاورزي استان در راستاي سه محور فوق مي باشد. محورهاي اصلي تحقيقاتي بخش شامل موارد زیر است:
  • روش هاي مديريت آب در مزرعه و استفاده بهينه از آب
  • خاکورزي و کشاورزي حفاظتي
  • نگهداري و بسته بندي مواد غذايي
  • طراحي، ساخت و بررسي خشک کن هاي صنايع غذايي