چهار شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۰  -  Wednesday, June 23, 2021
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » فارس-کمیته فنی بخش
 
کمیته فنی بخش
  •  کميته فني بخش مرکب از رييس بخش، يک نفر متخصص صنايع غذايي، يک نفر متخصص آبياري، يک نفر متخصص ماشين هاي کشاورزي و دون فر ديگر از اعضاي هيات علمي بخش بوده که بسته به موضوع مورد بررسي دعوت مي شوند. همچنين بسته به موضوعات مطرح شده، از يک نفر عضو هيات علمي خارج از بخش نيز دعوت مي شود.