یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹  -  Sunday, June 7, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » خوزستان-اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی
 اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی
ماشین های کشاورزی
 • مقایسه روش‌هاي مختلف کاربرد ماشين‌‌ها و ادوات خاک‌ورزي
 • بررسي اثر کاربرد ماشين‌ها و ادوات مختلف کشاورزي در کميت و کيفيت توليدات کشاورزي
 • بررسي روش‌هاي خاک‌ورزي حفاظتي و امکان استفاده از روش‌هاي کم‌خاک‌ورزي و بدون خاک‌ورزي در محصولات و مناطق مختلف
 • تعيين نيروي کششي مورد نياز ادوات کاشت، داشت و برداشت براي محصولات و در مناطق مختلف
 • تعيين ميزان و دلايل تلفات محصول در زمان برداشت و ارائه راه‌هاي کاهش آن
 • بررسي و پيشنهاد الگو‌هاي مناسب مکانيزاسيون و مديريت آن براي محصولات مختلف کشاورزي
 • تعيين زمان مورد نياز، ظرفيت مزرعه‌اي و بازده ماشين‌هاي مورد استفاده در منطقه
 • بررسي ميزان تناسب اراضي زير کشت با ماشين‌ها و ادوات
آبیاری و زهکشی
 • مطالعه و بررسي راندمان‌هاي آبياري سطحي و تحت فشار در اراضي شبکه‌هاي کنترل شده و سنتي در مناطق و مقاطع زماني مختلف
 • مطالعه و بررسي روش‌هاي مناسب بهره‌برداري و نگهداري از تأسيسات و شبکه‌‌هاي آبياري و مديريت آنها
 • مطالعه‌و شناخت انواع وسايل، تجهيزات‌و سيستم‌هاي‌آبياري تحت فشار
 • مطالعه و بررسي روش‌هاي مناسب بهره برداري و نگهداري تأسيسات سيستم‌هاي آبياري تحت فشار و مديريت آنها
 • تحقيق در مورد مديريت آب در مزارع و چگونگي استفاده بهينه از آب موجود
 • ارزيابي طرح‌‌هاي زهکشي اجرا شده در نواحي مختلف از نظر عملکرد و تطبيق عملکرد با نياز‌‌ها
 • بررسي تأثير و انتخاب سيستم آبياري در کنترل شوري
 • بررسي اثر نوسانات سطح ايستابي بر عملکرد محصولات زراعي‌و باغي
صنایع غذایی
 • تحقيق در روش‌هاي انتقال‌و‌ بسته‌بندي محصولات و فراورده‌هاي تبديلي‌کشاورزي‌و حفظ و نگهداري آنها در انبار‌‌ها، سيلو‌‌ها و سرد‌خانه‌‌ها
 • تحقيق در مورد توليد محصولات فرآوري شده جديد از محصولات خام کشاورزي
 • تحقيق در زمينه اثر عوامل بيولوژيکي و محيطي بر کيفيت محصولات و فرآورده‌‌هاي کشاورزي در مراحل پس از برداشت
 • تحقيق و بررسي در زمينه کنترل کيفي و ميکروبيولوژي فرآورده‌‌هاي کشاورزي
 • تحقيق در روش‌هاي انجماد، نيم پخت کردن، دود دادن و نمک سود کردن فرآورده‌‌هاي کشاورزي و اثرات کاربرد مواد افزودني نظير حفاظت کننده‌‌ها، نگهدارنده‌‌ها، طعم دهنده‌‌ها

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.