پنج شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸  -  Thursday, January 23, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » خوزستان-پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا 

 آبیاری
 • مقایسه عملکرد لترالهای زهکشی زیرزمینی احداثی در امتداد و عمود بر جهت آبیاری
 • امکان سنجی کاربرد روش آبیاری زیرسطحی در مدیریت آبیاری نخیلات در مناطق خشک و نیمه خشک
 • بررسی امکان اجرای زهکشی کنترل شده در خوزستان
 • استفاده از سیستم های نوین آبیاری در خاک های شور و قلیایی
صنایع غذایی
 • نحوه استانداردسازی و تعیین افت و کسری محصولات کشاورزی
 • بهینه‌سازی روش تهیه پودر خرمای استعمران و امکان استفاده از آن در صنایع تبدیلی
 • بررسی اثر پارابویلینگ (پیش‌پز کردن)بر خصوصیات کمی و کیفی سه رقم برنج در استان خوزستان
ماشین های کشاورزی 
 •  بررسی اثر ارتفاع کاه برنج عنبوری و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد گندم نان در روش بی‌خاک‌ورزی
 • اثر شرايط رطوبتي خاک بر کارايي ماشين کارنده بي‌خاک‌ورز براي کشت گندم نان در جنوب خوزستان
 • تاثیر روش‌های خاک‌ورزی و مقادیر بذر بر عملکرد کلزا در جنوب خوزستان
 • بهینه سازی و ارزیابی عمیق‌کار غلات برای کشت بی‌خاک‌ورزی گندم دیم در شرایط سنگلاخی
 • ارزیابی عملکرد مزرعه‌ای روش‌های مختلف خاک‌ورزی-کاشت نواری در مقادیر مختلف بذر برنج در روش خشکه‌کاری در استان خوزستان
 • بررسی و تعیین الگو و ماشین مناسب عملیات مکانیزه در تولید گندم به تفکیک مناطق مختلف کشور
 • ارزیابی فنی، اقتصادی و کارآیی انرژی پمپ‌های آبیاری مورد استفاده کشاورزان در خوزستان 
 • طراحی، ساخت و ارزیابی زراعی و فنی واحد بذرکار-کودکار گندم قابل نصب روی دیسک سنگین
 • بررسی تأثیر روش و عمق کاشت بر روی عملکرد گندم دیم در شرایط کشت انتظاری در شرق خوزستانپیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.