جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹  -  Friday, July 10, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » گلستان-اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی


 

اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی 

بعضي از اهداف مهم گروه تحقيقات مهندسي آبياري و زهکشي به اين ترتيب عنوان مي گردد:

 •      بررسي و تحقيق در مورد روش ها ، مسائل وتوسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار وروش هاي نوين آبياري
 •      ارزيابي راندمان هاي آبياري وبررسي روش هاي افزايش عملکرد شبکه هاي آبياري و زهکشي
 •       امکان استفاده از آب هاي نامتعارف درآبياري تکميلي محصولات زراعي
 •      کاربرد مدل هاي شبيه سازي در مديريت آبياري
 •      ارتقائ بهره وري آب به کمک مديريت هاي مختلف آبياري

 

زمينه فعاليت گروه تحقيقات مهندسي صنايع غذايي نيز بر مبناي موضوعات زير بوده است:

 •      استفاده از ضايعات اجباري کشاورزي صنعتي براي توليد منابع جديد انرژي زا از جمله توليد قارچ هاي خوراکي ودارويي
 •      بررسي وتعيين شرايط بهينه نگهداري مواد خام کشاورزي وکاربرد فن آوري هاي نوين درتوليد محصولات غذايي
 •      کاربري هاي جديد براي برخي از محصولات کشاورزي نظير توليد مالت
 •      بهينه سازي عمليات توليد فرآورده هاي غذايي

 

گروه تحقيقات مهندسي ماشينهاي کشاورزي مانند ساير گروه ها در دامنه هاي زير فعاليت مي کند:

 •       اصلاح و بهينه کردن روش هاي خاک ورزي به منظور آماده سازي بستر بذر مطلوب
 •       کارايي و استفاده صحيح از ادوات در عمليات هاي مختلف کشاورزي
 •       طراحي ، اصلاح و بهينه سازي ماشين ها و ادوات خاک ورزي ، کاشت ، داشت وبرداشت مطابق با نوع خاک و عمليات زراعي
 •      مطالعه و بررسي روش هاي نوين کشت با محدوديت زمان و مديريت صحيح درمکانيزه نمودن امور زراعي

 

 


 


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.