پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » گلستان-مهمترین یافته های تحقیقاتی
مهمترین یافته های تحقیقاتی
 
  الف) گروه تحقيقات مهندسي آبياري
 • کاربرد 75 سانتي متر آب توانسته است تقريبا“ لايه سطحي خاک به ضخامت 20 سانتي متر را دراراضي شور آق قلا، اصلاح نمايد وبراي شستشوي خاک شور تا عمق 40 سانتي متر به ميزان 100 سانتي متر آب براي آبشوئي مورد نياز مي باشد.
 • از آب هاي شور زهکشي موجود درمنطقه مي توان به عنوان يک منبع آبياري استفاده کرده بطوريکه کاربرد آب با شوري ds/m 12 که براساس معيارهاي کيفي موجود آب جزء آب هاي غيرقابل مصرف درکشاورزي محسوب مي شود مي تواند عملکرد معقولي را براي گندم وجو حاصل نمايد.
 • تعيين راندمانهاي آبياري درمزارع کشاورزان درروش هاي باراني وسطحي ( در روش سطحي 30تا 35% ودرروش باراني حدود 50% حاصل شده است). با استفاده از سيفون درروش آبياري نشتي، افزايش راندمان تا حدود 60% قابل استحصال است.
 • مقایسه دو سیستم آبیاری بارانی و نشتی بر روی پنبه نشان داد که از نظر فنی (مقایسه راندمانها), آبیاری بارانی راندمان بیشتری داشته و بطور متوسط 2500 متر مکعب در هکتار صرفه جویی شده است. از نظر عملکرد محصول, مدیریت آبیاری موثر تر از نوع روش است. نوع روش آبیاری ذاتا تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد, البته شرایط خاص وجود دارد که ممکن است یکی بر دیگری ترجیح داده شود. از نظر اقتصادی در آمد خالص ناشی از آبیاری بارانی بیشتر از نشتی بوده است.
 • مقایسه آبیاری بارانی از نوع سنتر پیوت با سیستم آبیاری نشتی بر روی ذرت نشان داد که: آبیاری با سنتر پیوت دارای راندمان کاربرد آب بیشتری بوده و به میزان 3300 متر مکعب آب در هکتار صرفه جویی نموده است اما عملکرد سیستم سنترپیوت 83 درصد عملکرد ذرت در سیستم نشتی بوده است.     
 • تعیین کارآیی مصرف آب در مزارع: متوسط کارآیی مصرف آب آبیاری برای مزارع پنبه 73/0 و برای مزارع گندم 46/1 و برای کل مزارع 17/1 کیلوگرم بر متر مکعب بدست آمد. کارآیی مصرف آب آبیاری در مزارع استان پایین بوده و امکان افزایش آن تا 5/1 برابر فعلی وجود دارد که مستلزم نگرش همه جانبه به این فاکتور را می رساند. 
 • آبياري باراني در تعدیل جمعیت بعضی از آفات مکنده نظیر شته و عسلک نقش موثری ایفا میکند ولی به تنهایی قادر به از بین بردن کامل آنها نیست. استفاده از روش بارانی تعداد دفعات سمپاشي ها را کاهش مي دهد .
 • استفاده از آب شور (ds/m 8/7 ) درآبياري باراني عملکرد پنبه را 17% بيشتر از آبياري نشتي کاهش داده است .
 • تعيين آستانه تحمل به شوري چند رقم کلزا درمنطقه.
 • طبقه بندی های موجود کیفی آب آبیاری برای مناطق شمالی استان گلستان غیر کاربردی است. باید در این نوع طبقه بندی باز نگری اساسی صورت گیرد و شاخص های دیگری برای ارزیابی این نوع آبها تعریف گردند.
 • کاربرد روش کم آبياري ( 70% نياز گياه ) درآبياري باراني برروي پنبه نشان داده است که کاهش معني داري در عملکرد وجود ندارد.
 • از آنجا که در استان گلستان شروع آبیاری غلات پس از مرحله خوشه رفتن آغاز میشود با کاهش 25 درصد از آب مورد نیاز گیاه, عملکرد در حد 10 درصد کاهش میابد. اما این نوع مدیریت کم آبیاری ضمن اینکه در میزان عملکرد تاثیر معنی داری ندارد میتواند 300 میلیون متر مکعب آب را ذخیره نماید. بنابر این بهتر است نیاز گیاه بر این اساس توزیع گردد و آب صرفه جویی شده برای مناطق دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
 • تعیین رابطه آب-شوری و عملکرد گندم در استان گلستان. این تابع قابلیت پیش بینی عملکرد گندم در شرایط توام شوری و خشکی در استان را دارد.
 • هر گاه گندم در شرایط یکسان پتانسیل ماتریک و اسمزی خاک قرار گیرد, اثر کاهشی عامل اول بر عملکرد بیشتر از عامل دوم است. به عبارت دیگر حساسیت گندم به کم آبی بیشتر از شوری خاک است.
 • استفاده از رواناب ناشي از آبياري سطحی اراضي بالا دست براي اراضي پائين دست ازنظر کيفيت آب هيچ گونه مانعي ندارد وتوصيه مي شود.

 ب) گروه تحقيقات مهندسي صنايع غذائي

 • بهترين شرايط خشک کردن کلزا درمناطق مرطوب به جهت جلوگيري ازفعاليت کپکها و تغيير خصوصيات کيفي روغن استحصالي، برداشت کلزا دررطوبت 16-14% وخشک کردن دانه با حداکثر دماي º C 85-80 مي باشد. استفاده از خشک کن های عمودی با ظرفیت بالا جهت خشک کردن دانه کلزا در استان مناسب میباشد.
 • پوستگيري دانه کلزا سبب کاهش مقدار فیبر, افزایش پروتئین و بهبود رنگ و راندمان استخراج روغن می گردد. لذا به دلیل اتصال قوی پوسته به مغز, جهت پوستگيري بهتر است دانه ها به مدت 70 تا 100 دقيقه خيسانده شده و سپس تارطوبت 6% خشک و پوستگيري شوند.
 • بهترين زمان برداشت زيتون جهت استخراج روغن با توجه به خصوصيات کمي و کيفي روغن, اول آذر ماه و حداکثر تا نیمه اول آذر می باشد. بهترين شرايط نگهداري زيتون دماي 5 درجه سانتيگراد با رطوبت نسبي 95 درصد مي باشد که در اين شرايط تا 45 روز هيچگونه تغييري در خواص کيفي روغن حاصل نمي گردد و در شرايط محيطي حداکثر 2 تا 3 روز قابل نگهداري مي باشد.
 • کنجاله کلزا با داشتن 43 – 38 % پروتئين و اسيدهاي آمينه مناسب در حد غلات منبع مناسبي جهت تهيه ايزوله پروتئين مي باشد. بهترين شرايط تهيه ايزوله , استخراج پروتئين در شرايط قليايي با 12 = pH و رسوب پروتئين در شرايط اسيدي با 5/5 = pH مي باشد. در اين شرايط ايزوله اي با راندمان بالا ( 1/88 % پروتئين ) و خواص کيفي و عملکردي مناسب تهيه مي شود.
 • نشاسته سيب‌زميني بدليل ويژگيهاي خاص خود نظير اندازه درشت گرانول(ميانگين μ 48 ), داشتن ميزان بالايي فسفر(ppm 600–400) وهمچنين ويسکوزيته بالاي محلول نشاسته , متقاضي زيادي در صنايع مختلف دارد بخصوص در صنايع غذايي که مي‌تواند نقش مهمي در بهبود کيفيت فرآورده‌هاي غذايي داشته باشد، لذا اين قبيل نشاسته‌ها مي‌تواند جايگزين نشاسته‌هاي اصلاح شده به روش شيميايي شوند که در حال حاضر در برخي محصولات بکار مي‌روند.
 • معرفی رقمهای یاواروس , استورک (گندم دوروم) مناسب جهت تولید صنعت ماکارونی که ضمن تولید سمولینا با راندمان خوب کیفیت فرآورده آن نیز بالا بوده است.
 • به کار گیری ضایعات اجباری کشاورزی- صنعتی جهت تولید قارچ خوراکی صدفی و خوراک دام.
 • تعیین متناسب ارقام مختلف جو جهت استفاده در صنایع نوشابه های مالتی و صنایع قنادی و پخت و بررسی کیفیت مالتینگ ارقام جو استان گلستان و ایران.
 • بهینه سازی شرایط سنتی تولید برگه زرد آلو از واریته های مختلف و تولید برگه های استاندارد
 • بررسی شرایط نگهداری انگور در سردخانه ها با توجه به مشکلات تولیدکنندگان انگور.   
 • تولید ایزولهههای پروتئینی از پسماند صنایع روغنکشی با استفاده از فراپالایش
 • کاربرد زیستکاتالیزورهر در صنایع روغنکشی زیتون

 ج ) گروه تحقيقات مهندسي ماشينهاي کشاورزي

 • استفاده از ارتعاش تيغه زيرشکن ضمن کاهش درصد لغزش چرخهاي محرک تراکتور نيروي کششي لازم را به اندازه 33% کاهش داده ودرخرد کردن کلوخ هاي خاک وکاهش ميانگين وزني قطر کلوخ ها بطور معني داري مؤثر مي باشد.
 • به علت کم بودن وزن تراکتور هاي موجود درمنطقه بين 50 تا 70 درصد قدرت توليدي تراکتور درهنگام شخم تلف مي شود. اندازه گیری بازده و تلفات قدرت تولیدی تراکتورهای مسی فرگوسن 285 و یونیورسال 650 در استان گلستان نشان داده است که این بازده حدود 50 درصد بوده و علت آن عدم استفاده بهینه از قدرت تراکتور در هنگام عملیات شخم با گاو آهن های بر گرداندار است و در این رابطه میتوان با اضافه کردن وزنه های سنگین کننده و یا پر آب نمودن لاستیک های تراکتور, درصد تلفات قدرت را کاهش داده و باعث جلوگیری از ساییدگی و فرسودگی لاستیک های تراکتور گردید. 
 • طراحي وساخت رديف کار بادي گوجه فرنگی به منظور کاهش ميزان بذر مصرفي وهزينه هاي کاشت وداشت گوجه فرنگي .
 • براي جلوگيري از تاخير در تاريخ کاشت سوياي تابستانه در هنگام مواجه شدن با محدوديت زمان کاشت مي توان از روشهاي خاک ورزي حفاظتي و حداقل خاک ورزي استفاده کرد.
 • اضافه کردن تيغه برش عمودي در يک طرف هد کمباين ، جلوتربودن تيغه برش افقي نسبت به پره هاي هد کمباين و استفاده از انگشتي هاي هدايت کننده و بلند کننده محصول بوسيله داس و همچنين تنظيم دقيق قسمتهاي مختلف کمباين در کاهش تلفات موثر مي باشد.
 • عمليات خاک ورزي در منطقه گلستان تاثير مهمي در افزايش يا کاهش جرم مخصوص ظاهري خاک در طي دوره رشد گياه ندارد.
 • در شرايط ديم و زراعت هاي بدون آبياري و تحت شرايط رطوبتي مناسب ، روشهاي خاک ورزي عملکرد مشابه اي راتوليد مي کنند و خاک ورزي حفاظتي با ديسک بدون بر هم زدن عمق با حفظ رطوبت موجود ، ضمن کاهش هزينه عمليات خاک ورزي عملکرد بهتري را توليد کرده است.
 • زيرشکن زني در شرايطي که منابع تامين آب آبياري وجود دارد ميتواند با افزايش ذخيره رطوبت لايه هاي عمقي و بهبود شرايط فيزيکي خاک موجب افزايش عملکرد گردد. کاربرد زیر شکن قبل از عملیات زراعی عملکرد گندم را به میزان 400 کیلوگرم در هکتار افزایش داده و با به کارگیری نیروی چرخشی محور توان دهی تراکتور در بعضی از زیر شکن های ارتعاشی , نیروی کشش لازم برای کشیدن زیر شکن در خاک در حدود 33 درصد کاهش یافته است.
 • در شرايط اقليمي منطقه با توجه به بافت خاک و محدوديت هاي زمان آماده سازي بستر استفاده از روشهاي کم خاک ورزي با ادواتي مانند چيزل ها و يا کولتيواتور ها ، جايگزين مناسبي براي روش شخم مرسوم در منطقه است که ضمن داشتن هزينه هاي کمتر ، بستري يکنواخت تر و عملکرد بهتري را توليد مي کند. در خاکهای سیلت لوم استان گلستان, گاو آهن قلمی می تواند ضمن افزایش بازده زمانی عملیات خاک ورزی, عملکردی مشابه گاو آهن بر گرداندار تولید کند.
 • مطالعه بر روی روشهای برداشت کلزا و بررسی تنظیمات لازم به منظور کاهش خسارت ناشی از ریزش کمباین نشان میدهد که در واحدهای زراعی کوچک حدود یک هکتار و کمتر میتوان از روش برداشت دو مرحله ای با امکانات موجود استفاده نمود و در سایر اراضی از روش برداشت مستقیم با کمباین با دقت نظر در تنظیمات صحیح قسمت های مختلف کمباین استفاده نمود.

 دستاوردها

صنایع غذایی

 • کاربرد زیست کاتالیزورها در صنایع روغن‌کشی زیتون و کانولا
 • تولید محصولات پروتئینی کانولا به روش فرا غشایی
 • تعیین خصوصیات فیزیکی و آئرودینامیکی کلیه‌ی محصولات کشاورزی
 • شرایط مناسب خشک کردن دانه کلزا
 • شرایط مناسب مشروط سازی دانه کلزا به منظورپوست گيري دانه
 • تهيه ايزوله پروتئيني رسوبی از کنجاله کلزا
 • پوست‌گيري و خصوصيات فيزيکي و شيميايي دانة آفتابگردان روغني
 • اختلاط مالت خام منابع غلاتي به منظور توليد مواد اوليه مناسب صنايع پخت و ماءالشعير 
 • بهینه سازی فرآیند استخراج روغن زیتون
 • تعيين زمان برداشت و شرايط نگهداري زيتون
 • تهیه پکتین از ضایعات آفتابگردان
 • کاربرد آنزیم‌های صنعتی در صنایع روغن‌کشی زیتون
 • دو روش استخراج و خصوصيات فيزيکوشيميايي نشاسته از سيب‌زميني ارقام غالب منطقه گلستان
 • بررسي فنی عوامل موثر بر ظرفيت پوست‌گيري و خصوصيات فيزيکي و شيميايي دانة آفتابگردان روغني استان گلستان

 آبیاری

 • وضعیت موجود راندمان آبیاری در روش‌های آبیاری سطحی، بارانی و میکرو
 • استفاده پایدار از منابع آب شور برای تولیدات کشاورزی
 • تدوین سند ملی آب کشور
 • بهینه‌سازی مصرف آب با هدف افزایش بهره‌وری آب (کاربرد روش‌های کم‌آبیاری، انتخاب رقم مناسب در شرایط کم‌آبی و تعیین روابط بین آب – عملکرد )
 • بررسی فن‌آوری مغناطیسی آب در روش آبیاری قطره‌ای
 • مقایسه روش‌های آبیاری در شرایط مختلف ( راندمان آبیاری، کیفیت آب مورد استفاده، تاثیر روی آفات و بیماری‌ها و اقتصادی)
 • دستاوردهای کودآبیاری
 • کشاورزی حفاظتی در ذرت
 • تعیین وضعیت موجود راندمان آبیاری در روش‌های آبیاری سطحی و بارانی
 • تعیین مقادیر بهینه آب آبیاری و کارایی مصرف آب برای چند رقم گندم و سویا بر مبنای حداکثر بهره‌وری آب
 • تعیین روابط آب – عملکرد ( توابع تولید) در شرایط مختلف ( کم‌آبیاری، آبیاری کامل با حضور باران)
 • تعیین روابط آب – شوری – عملکرد برای گندم

 مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی

 • ایجاد پایلوت خاک‌ورزی حفاظتی، بی خاک‌ورز کشت کاربرد خاک‌ورزی حفاظتی
 • انتخاب کمبینات به عنوان ادوات تهیه بستر و کشت در زراعت گندم در حضور بقایا
 • صرفه‌جویی در مصرف سوخت و زمان از طریق کاربرد ادوات کم خاک‌ورز
 • اثرات چند روش مختلف خاک ورزي بر عملکرد کلزا
 • ارزیابی جامع اثربخشی فنی، اقتصادی و زیست محیطی اجرای سیستم‌های خاک‌ورزی حفاظتی درکشت گندم
 • تاثیر سامانه های خاک ورزی حفاظتی برخواص فیزیکی خاک، بازده انرژی و عملکرد سویای تابستانه
 • جایگزینی روش های خاک ورزی حفاظتی به جای روش‌های مرسوم