دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱  -  Monday, February 6, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » قزوین-اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

 

اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی
  • بررسي روشهاي نوين کاهش مصارف انر‍ژي در سامانه هاي آبياري تحت فشار
  • تحليل و بررسي کارآيي مصرف آب در محصولات عمده زراعي و باغي
  • تحليل و مدلسازي خشکسالي در شبکه هاي آبياري