دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱  -  Monday, February 6, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » قزوین-مهمترین یافته های تحقیقاتی

مهمترین یافته های تحقیقاتی

  • تحليل واقع حدي خشکسالي در استان قزوين
  • مدلسازي خشکسالي در سطح شبکه آبياري دشت قزوين
  • ارائه دستور العمل تخصيص آب در سناريوهاي مختلف کم آبي در سطح شبکه آبياري