پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » شاهرود-اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی
اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی
   آبیاری و زهکشی
 • تحقيقات در خصوص روش هاي آبياري سطحي و تحت فشار و شناخت لوازم و تجهيزات مورد نياز
 • ارزيابي کليه وسايل و لوازم و دستگاه هاي آبياري با هدف تعيين مشخصات فني و شرايط کاربرد و ارائه دستورالعمل ها به منظور انجام اصلاحات در ساختار آنها
 • تعيين نياز آبي باغات و محصولات زراعي
 • زهکشي و اصلاح اراضي شور
 • مدیریت بهینه آب و کارایی مصرف آب
 • استحصال آب

ماشین های کشاورزی

 • بررسی و ارزیابی روش‌های مختلف خاک ورزی در محصولات عمده زراعی استان
 • بررسی و مطالعه شاخص های مکانیزاسیون در مراحل مختلف توليد
 • تحقيق در زمينه عمليات خاک ورزي و مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزي
 • بررسي کارايي ماشين هاي کاشت، داشت و برداشت
 • بررسي و مطالعه در زمينه بهره‌وري انرژي در مراحل مختلف توليد محصولات کشاورزي

صنایع غذایی

 • مطالعه و تحقيق بر روي انبارداري، فرآيند، فرمولاسيون، بسته بندي و کاهش ضايعات محصولات کشاورزي
 • کنترل آلودگي ميکروبي و افزايش زمان ماندگاري محصولات و مواد غذايي
 • بهينه سازي فرآيندهاي حمل و نقل و نگهداري و روش هاي مناسب قرنطينه محصولات تازه و خشک جهت تسهيل در امر صادرات
 • افزایش زمان نگهداری محصولات و کاهش ضایعات
 • ارایه روش ­های نوین فراوری و نگهداری محصولات