چهار شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹  -  Wednesday, July 15, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » شاهرود-پروژه های تحقیقاتی
 
پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا
 • مطالعه امکان افزايش ماندگاري و ارزش صادراتي مغز گردو با روش‌هاي فيزيکي و بسته‌بندي مناسب
 • بررسي اثر کم‌آبياري و آرايش لوله‌هاي هادي آبياري قطره‌‌اي زيرسطحي اصلاح‌شده در بهبود بهره‌وري آب و عملکرد پسته در منطقه دامغان
 • اثر خاک‌ورزي حفاظتي بر مصرف سوخت، برخي خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد محصول در تناوب
 • بررسي اثر آرايش لوله‌هاي هادي آبياري قطره‌‌اي زيرسطحي اصلاح‌شده در جذب پتاسيم و بهبود عملکرد کمي و کيفي پسته در منطقه دامغان
 • ارزيابي سامانه‌هاي آبياري باغات پسته و تعيين شاخص بهره‌وري آب در شرايط حاضر و در مزارع زارعين دامغان
 • اثر آب و کود پتاسيم بر عملکرد کمي و کيفي و خصوصيات ريشه ارقام مختلف سورگوم علوفه‌اي در سيستم آبياري قطره‌اي تيپ
 • بررسي و تعيين مزيت نسبي محصولات زراعي در استان سمنان
 • بهره‌وري مصرف آب شور در کشت گندم در مزرعه زارعين
 • بررسي عوامل موثر بر کارآمدي سيستم‌‌هاي آبياري تحت فشار در باغات پسته دامغان
 • بررسی استفاده از عمیق کار و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد کمی و کیفی گندم دیم
 • اندازه‌گيري افت طبيعي و کمبايني گندم در مرحله برداشت در استان سمنان
 • بررسی روند اثرات زمانی مقدار آب آبشویی بر بهبود شرایط فیزیکو شیمیایی خاک در باغات پسته دامغان به کمک روش های زمین آمار 
 • مطالعه شدت و پراکنش آلودگی کروم در منابع آب، خاک و گیاه شهرستان میامی و بررسی تبعات و نحوه مدیریت آن از منظر کشاورزی (محرمانه)
 • تعيين کميت و کيفيت منابع آب شور و لب شور استان سمنان با هدف تعيين حد کاربري در مصارف کشاورزي
 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.