چهار شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹  -  Wednesday, July 15, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » گیلان-مهمترین یافته های تحقیقاتی

مهمترین یافته های تحقیقاتی

  •  برنامه ريزي بهينه آبياري و کود نيتروژن راتون رقم هاشمی
  • شناسایی میزان آگاهی کشاورزان از مسائل آب و خاک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز و راهکارهای تقویت ارتباط بین کشاورزان و کارشناسان
  • تعيين مناسبترين برهمکنش دور آبياري، کود نیتروژن و پتاسیم برنج رقم هاشمي
  • برداشت زيتون کنسروي بوسيله دستگاه تکاننده شاخه تراکتوري

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.