پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » هرمزگان-پروژه های تحقیقاتی
پروژه های تحقیقاتی در  دست اجرا
  •  تاثير بسته بندي با اتمسفر تغییر یافته و بسته بندي تحت خلاء بر کيفيت و کنترل آفات انباري خرماي رقم  پيارم.
  • بررسی تاثیر شرایط انبارداری بر خواص کمی وکیفی دو رقم پیاز در استان هرمزگان.
  • نحوه استاندارد سازی وتعیین افت وکسری محصولات کشاورزی