چهار شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹  -  Wednesday, July 15, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » اردبیل-خدمات تحقیقاتی و پژوهشی
خدمات تحقیقاتی و پژوهشی
 •  شرکت محققين در جلسات شوراي تحقيقات و آموزش کشاورزي استان
 • شرکت در دوره هاي آموزشي
 • شرکت در همايشها و سمينارهاي علمي 
 • شرکت در جلسات هفته انتقال يافته تحقيقاتي و ارائه سخنراني
 • تشکيل جلسات مختلف با شرکت آب منطقه اي استان ،امورآب مغان وشرکت بهره برداري شبکه آبياري و زهکشي مغان که منجر به امضاء تفاهم نامه بين موسسه و شرکت آب منطقه اي استان گرديد.
 • امضا تفاهم نامه مرکز تحقیقات با شرکت آب استان با پیگیری بخش
 • پيگيري و تجهيز امکانات بخش
 • تدوين الويت هاي تحقيقاتي استان
 • تشکيل کميته کاري با مديريت آب و خاک استان
 • شرکت در جلسات مشترک با دانشگاه محقق اردبيلي
 • اقدامات در خصوص کاهش اثرات خشکسالی
 • شرکت درجلسات منطقه ای کاهش اثرات خشکسالی
 • تهیه دو فقره طرح تحقیقاتی در خصوص مقابله با خشکسالی و ارسال آب به سازمان
 • تهیه دستورالعمل فني "روشهاي پيشگيري و مقابله با خشکسالي و نحوه استفاده بهينه از منابع آب و اصلاح نظام آبياري"
 • پایلوت خاک ورزی حفاظتی
 • شرکت درتدوين سه برنامه راهبردي موسسه فني ومهندسي وهمکاري دربرنامه هاي محصولي ساير موسسات
 • تهیه چهار فقره نشریه ترویجی

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.