پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس سید حسن موسوی فضل[_HprPDF] سید حسن موسوی فضل نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
محقق و مسئول بخش سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) محل کار
hmousavifazl@yahoo.com پست الکترونیک
09124741364 شماره تماس
023-32229923 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

1.         ليسانس، مهندسي آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد، 1372

2.       فوق ليسانس، مهندسي آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد، 1376

3.       دکتری، مهندسي آب - آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد، 1394


 سوابق شغلی

  1. کارشناس طراح سیستم­های آبیاری تحت فشار شرکت مهندسی مشاور آب پوی (مشهد)

2. ناظر پروژه های آبیاری استان خراسان ( شهرستان­ های سبزوار، نیشابور، بجنورد، اسفراین و ....)


 سوابق اجرایی

  1. مسئول بخش تحقيقات فني و مهندسي، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي سمنان (شاهرود)

2. معاون پژوهشی مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي سمنان (شاهرود)

3. مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (در حال حاضر)
4. مسئول کمیته آب و خاک استان و عضو شورای تحقیقات استان (در حال حاضر)
 

 سوابق تدریس

 

1.       طراحي سيستم‌هاي آبياري تحت‌فشار ، کارشناسي، دانشگاه صنعتی شاهرود، نيم سال تحصيلي اول سال 1380 .

2.       طراحي سيستم‌هاي آبياري ، دانشگاه صنعتی شاهرود، نيم سال تحصيلي اول و دوم سال 1381.

3.       زهکشي کاربردي ، کارشناسي، دانشگاه صنعتی شاهرود، نيم سال تحصيلي اول و دوم سال 1382 .

4.       طراحي سيستم‌هاي آبياري سطحی، کارشناسي، دانشگاه صنعتی شاهرود، نيم سال تحصيلي اول سال 1383

5.       اصول و روش‌هاي آبياري ، کارشناسي، مرکز آموزش علمي کاربردي جهاد کشاورزي سمنان (شاهرود)، نيم سال تحصيلي اول سال 1392 .

6.       شبکه­ های آبرسانی، کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار، نيم اول و دوم سال تحصيلي 1379 .

7.       ایستگاه­ های پمپاژ، کارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار، نيم اول و دوم سال 1380 .

  
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

   1. Mousavifazl, S.H., Amin, A., Ghahraman. B. 2013.   Application of Geostatistical Methods for determining nitrate concentrations in Groundwater (case study of Mashhad plain, Iran). International Journal of Agric and Crop Sciences (IJACS). 4 (5): 318-328

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

. موسوی فضل، س. ح، محمدی، ع. 1384. اثرات کم آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کيفيت ارقام گوجه فرنگي. مجله علمي و پژوهشي تحقيقات مهندسي کشاورزي. شماره 22.

2 . موسوی فضل، س. ح، فائزنیا، ف. 1387. اثر رژريم‌هاي مختلف رطوبتي و کود نيتروژن بر عملکرد و غلظت نيترات غده‌هاي سيب‌‍زميني. مجله علمي و پژوهشي پژوهش‌هاي خاک. موسسه آب و خاک. (22)2.

3 . موسوی فضل، س. ح، علیزاده، ا. فرید حسینی، ع. 1390. تعیین کلر آب­های زیرزمینی با استفاده از پارامتر هدایت الکتریکی (مطالعه مورد دشت مشهد) به کمک روش­های زمین آمار.  مجله مهندسی علوم آب دانشگاه آزاد مرودشت. جلد 3. صفحه 113-99.

4 . موسوی فضل، س. ح، علیزاده، ا. انصاري، ح. رضواني مقدم،پ.1393.    اثر مقادير آب آبياري و کود پتاسيم بر رشد ريشه و اندام هاي هوايي ارقام سورگوم علوفه اي. مجله علمي و پژوهشي آبياري و زهکشي ايران. (4)8.

 5.  موسوی‌فضل، س.ح. علیزاده، ا. انصاری، ح. رضوانی مقدم، پ. 1395.  اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای. مجله علمی پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی. (1)30.

6. موسوی فضل، س.ح، علیزاده، ا. 1395.   اثر ­آب آبیاری و کود پتاسیم بر عملکرد سورگوم علوفه­ای با هدف تعیین تابع تولید – آب - کود (رقم پگاه). مجله علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز. (3)39. 
7. بهراملو، ر. موسوی فضل، س، ح. و نادر عباسی. 1395. کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره آب با پوشش های ژئوممبران. مجله علمی - ترویجی مدیریت آب در کشاورزی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. (1)3.
8.  بهراملو، ر. عباسی، ن. موحدان، م. موسوی فضل، س ح. 1396. تاثیر مسائل اجرایی و بهره برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات (مطالعه موردی در استان های اصفهان، سمنان، همدان، خوزستان و البرز). مجله تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد 18، شماره 69. ص 134-123.
 
 
مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
 
کنفرانس های داخلی
 
1 . موسوی فضل، س. ح، علیزاده،ا. 1377. تاثير دور آبياري و تعداد قطره‌چکان‌ها در روش آبياري قطره‌اي بر عملکرد و کيفيت هندوانه. نهمين همايش کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. 5 اسفند ماه. تهران.

2 . موسوی فضل، س. ح . 1382. اثر مقادير مختلف آب و کود ازت بر خصوصيات کمي کيفي سيب‌زميني. يازدهمين همايش کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. سوم دی ماه. تهران.

3 . موسوی فضل، س. ح . فائزنیا، ف. 1382. تعيين حدود بهينه مصرف آب و کود ازت به منظور کاهش تجمع نيترات در سيب‌زميني. سومين همايش ملي توسعه‌ي کاربرد مواد بيولوژيک و استفاده‌ي بهينه از کود و سم در کشاورزي. 3 اسفند. کرج.

4 . موسوی فضل، س. ح . 1386. اثر آب و کود ازت بر عملکرد و خصوصیات کیفی گوجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرنگي در روش آبياري قطره‌اي. سمينار علمي  طرح ملي آبياري  تحت‌فشار و توسعه پايدار. اسفند ماه. کرج.

5 . موسوی فضل، س. ح . 1386. نقش آب وکود ازت بر تجمع نيترات در غده‌هاي سيب‌زميني. پنجمين کنگره باغباني ايران. شیراز.

6 . موسوی فضل، س. ح . 1389. اثر کود آبياري بر عملکرد و کارايي مصرف آب در محصولات سبزي و صيفي در روش آبياري قطره‌اي. اسفند ماه. اهواز.

7 . موسوی فضل، س. ح، علیزاده، ا. فرید حسینی، ع. قهرمان، ب. 1391.  پهنه بندی اراضی قابل توسعه آبیاری تحت فشار استان سمنان به کمک روشهای زمین آمار بر اساس کیفیت آب(مطالعه موردی:دشت مغان ). چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار سیستم­های آبیاری تحت فشار. کرج.

8 . موسوی فضل، س. ح . 1377. کاربرد سيستم‌هاي آبياري تحت‌فشار با هدف استفاده بهينه از آب و خاک. همایش آب نیشابور. خرداد ماه.

 
کنفرانس های خارجی
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1. مقايسه روش‌هاي   آبياري ( قطره اي ـ بابلر ـ  ميکرو جت ) و در صد آب مورد نياز بر عملکرد و کيفيت زردآلو ( رقم نصيري). {مجری مسئول سال 1383- 1379}.

2. تاثير مقادير مختلف آب و کود ازت بر خصوصيات کمي و کيفي سيب‌زميني در روش آبياري قطره‌اي تي – تيپ. {مجری مسئول سال 1384-1381}.

3. اثر سطوح آب و کود ازت بر بيماري هاي قارچي، کميت و کيفيت سيب زميني. {مجری مسئول سال 1381-1379}.

4. اثرات کم آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کيفيت ارقام گوجه فرنگي. {مجری مسئول سال 1381-1379}.

5. تاثير سطوح مختلف آب و کود ازت بر خصوصيات کمي و کيفي گوجه فرنگي در روش آبياري قطره‌اي. {مجری مسئول سال 1383-1381}.

6. تعيين ميزان اثر بخشي تجهيز و نوسازي اراضي و استفاده از لوله هاي هيدروفلوم بر راندمان و کارايي مصرف آب در استان سمنان. {مجری مسئول سال 1390-1388}.

7. ارزيابي فني و اقتصادي پوشش‌هاي ژئوسنتتيک اجرا شده در کانال‌ها و مخازن آب. {مجری مسئول سال 1391-1389}.

8.   اثر آب و کود پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی و خصوصیات ریشه­ی ارقام مختلف سورگوم علوفه­ای در سيستم آبياري قطره‌اي تيپ {مجری سال 1393-1395}.
 
9.   بررسی روند اثرات زمانی مقدار آب آبشویی بر بهبود شرایط فیزیکو شیمیایی خاک در باغات پسته دامغان به کمک روش های زمین آمار  
   

 

 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 
 1. تعیین آب مصرفی باغات پسته کشور
( مجری مسئول طرح و مجری پروژه استانی)
2.  تعیین آب مصرفی محصولات زراعی استان سمنان در شرایط زارعین (مجری)
3. تعیین آب مصرفی محصولات باغی استان سمنان (مجری)
4.  ارزیابی مدیریت بهره برداری سیستم های آبیاری تحت فشار باغات استان سمنان
5. تعیین آب مصرفی محصولات زراعی و باغی کشور

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 1.  کاربرد هيدروفلوم در آبياري سطحي

2.  خشکسالي و راهکارهاي مقابله با آن         

3. روش‌هاي آبياري گندم و تنش‌های آبی 

4. مصرف آب و کود پتاسیم در زراعت سورگوم در روش آبیاری قطره ای تیپ
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

1.     ارزيابي سيستم‌هاي آبياري قطره‌اي در استان سمنان. مصطفی شاکر. سال 1386. مقطع کارشناسی ارشد.


 

عضویت در مجامع علمی 
 

1  عضو  شوراي تحقيقات استان

2.   عضویت در شوراي پژوهشي مرکز

3.    عضو کميسيون تخصصي بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي

4. عضو کميته بررسي و تصويب طرح‌هاي آبياري ‌تحت‌فشار استان

5. عضو کميته فني مرکز تحقيقات کشاورزي سمنان (شاهرود)

6.   عضو کميته تجاري‌سازي مرکز تحقيقات کشاورزي سمنان (شاهرود) 

7.  عضو کمیته درآمدزایی مرکز

           8. مسئول کمیته آب و خاک استان 
 

تشویقات 
 

انتخاب مقاله " تاثير دور آبياري و تعداد قطره‌چکان‌ها در روش آبياري قطره‌اي بر عملکرد و کيفيت هندوانه " به عنوان دومين مقاله برتر  نهمين همايش ملي آبياري و زهکشي ايران. دریافت لوح تقدير و جايزه ويژه همايش از طرف معاون وزير نيرو


سایر موارد