چهار شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸  -  Wednesday, January 29, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس نادر نادری[_HprPDF] نادر نادری نام و نام خانوادگی
عضو هیئت علمی مرتبه علمی
محقق سمت
آبیاری تخصص
شاهرود-کیلومتر 3 جاده بسطام- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)- بخش تحقیقات فنی و مهندسی محل کار
naderi7367@yahoo.com پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 1.     لیسانس، مهندسی آبیاری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1374
 2. فوق لیسانس، مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1377
 3. دکتری، مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 1395

 

سوابق شغلی

 1.   کارشناس پژوهشی، بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، 1380-1378
 2. عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، از سال 1380 تا کنون

 

سوابق اجرایی

 1. رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان (شاهرود)، در حال حاضر
 2. دبیر کمیته تخصصی آب و خاک و امور زیربنایی شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان سمنان،  در حال حاضر
 3. محقق معین جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود، در حال حاضر
 4.  بازبین پروژه ­های آبیاری تحت فشار خراسان شمالی، در حال حاضر
 5.  بازبین پروژه­ های آبیاری تحت فشار خراسان رضوی، در حال حاضر
 6. مسئول کارگروه استاني بهبود بهره وري مصرف آب، 1390-1385 
 7. عضو کميسيون تخصصي تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ، 1391-1387
 8. مسئول ارزيابي پروژه­ هاي آب و خاک شهرستان شاهرود، 1390-1388

 

سوابق تدریس
 

 1. آبياري عمومي ، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 1385-1382
 2. هوا و اقليم‌شناسي، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 1385-1382
 3. مساحي و نقشه برداري ، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 1385-1382
 4. فیزیک هوا، کاردانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 1384-1383
 5. آب و خاک، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی بسطام، 1390-1388

 

 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 1.  Naderi, N., Ahmadi, M., and  Fazl Oula, R. 2013. Evaluation of water management and irrigation efficiency in wheat farms . International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 3(4): 751-758

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1. نادری، ن.، فضل اولی، ر.، ضیاء تبار احمدی، م.، شاهنظری، ع. و خاوری خراسانی، س. 1394. بررسی اثر روش­های مختلف کم­ آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه­ای. مجله آبیاری و زهکشی ایران. شماره 3، صفحات 531-523.
 2. نادری، ن.، فضل اولی، ر.، ضیاء تبار احمدی، م.، شاهنظری، ع. و خاوری خراسانی، س. 1395. بررسی اثر کم­آبیاری تنظیم شده و کم­آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه­ای. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد30، شماره 2، صفحات 442-432.
 3. عباسی، ف.، بهراملو، ر.، ذوالفقاران، ا. و نادری، ن. 1392. بررسي مسائل فنی و بهره ­برداری از تعدادی از قنات­های استان­های خراسان رضوی و همدان و سمنان. تحقیقات آب و خاک ایران. دوره 44، شماره 4، صفحات 338-329.
 4. نادری، ن. و محمدی، ع.ر. 1386. تاثیر کم­آبیاری به روش جویچه­ای یک در میان در مراحل مختلف رشد سیب­زمینی. مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. دوره 8، شماره 4، صفحات 32-19.
 5. نادری، ن.، علیزاده، ا.، اینانلو، م. و حق نیا، غ. 1378. تبخیر-تعرق پتانسیل گیاه مرجع و مقایسه روش­های تجربی با آن. نیوار. شماره 41، صفحات 24-12.
 6. نادری، ن. و عباسی، ف. 1396. بررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان. مجله پژوهش آب در کشاورزی. جلد 31، شماره 3، صفحات 424-413.
 7. نادری، ن. 1397. بررسی بازده آبیاری و بهره وری آب در مزارع استان سمنان (شاهرود). نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد12، شماره 4، صفحات 902-894.
 8. نادری، ن.، قدمی فیروزآبادی، ع. و فرومدی، م. 1397. ارزیابی فنی سیستم­های مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه. مجله پژوهش آب در کشاورزی. جلد 32، شماره 3، صفحات 439-429.

 

 مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 1.  نادری، ن. ، ذوالفقاران، ا. و فرومدی، م. 1387. ارزیابی سیستم آبیاری قطره­ای در حال کار با آب­های لب شور. دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. بهمن. اهواز.
 2. نادری، ن. 1387. تعیین عملکرد خروجی­ها در مقابل کیفیت­های مختلف آب در آبیاری قطره­ای. دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. بهمن. اهواز.
 3. نادری، ن. و علیزاده، ا. 1386. مقایسه و اصلاح روش­های تعیین نیاز آبی. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. بهمن. کرمان.
 4. نادری، ن. 1385. سنجش تاثیر کیفیت آب بر کارآیی سیستم خردآبیاری. دومین کارگاه فنی خردآبیاری. آذر. کرج.
 5. نادری، ن. 1388. اصلاح الگوی مصرف آب با استفاده از کم­آبیاری. همایش علمی اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی. اسفند. شاهرود.
 6. نادری، ن. 1388. خردآبیاری راهی برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی. همایش علمی اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی. اسفند. شاهرود.
 7. نادری، ن. 1388. راهکارهای کاهش مصرف و افزایش بهره­وری آب در نخیلات خرما. همایش علمی اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی. اسفند. شاهرود.
 8. نادری، ن. 1388. مدیریت مصرف آب با اندازه­گیری جریان آب در آبیاری سطحی. همایش علمی اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی. اسفند. شاهرود.
 9. نادری، ن. 1389. بررسی عملکرد سیستم آبیاری عقربه­ای (سنترپیوت). سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار . بهمن. کرج.
 10. نادری، ن. و علی حوری، م. 1389. مدیریت کم­آبیاری به روش جویچه­ای یک در میان در زراعت سیب زمینی. سومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. اسفند. اهواز.
 11. نادری، ن. و شاهنظری، ع. 1391. ارزیابی راندمان آبیاری و کارآیی مصرف آب در مزارع چغندرقند و سیب زمینی. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. بهمن. کرج.
 12. نادری، ن.، احمدی، میرخالق و فضل اولی، ر. 1394. ارزیابی راندمان کاربرد آبیاری و کارآیی مصرف آب در مزارع گندم. نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. بهمن. مشهد.
 13. نادری، ن. 1397. صرفه ­جویی در مصرف آب در روش آبیاری سطحی سیب زمینی. همایش توسعه همکاری­های علمی منطقه­ ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی. شهریور. مشهد. 
کنفرانس های خارجی
 
 پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. ارزيابي سيستم هاي آبياري موضعي در حال کار با آبهاي نامتعارف (مجری). 1382-1380.
 2. تعيين بهترين خروجي ها در سيستم آبياري موضعي (مجری). 1382-1380.
 3. تأثير آبياري جويچه اي يک در ميان در مراحل مختلف رشد سيب زميني (مجری). 1384-1382.
 4. بررسي فني و اقتصادي سيستم هاي آبياري باراني در استان سمنان (مجری). 1389-1385.
 5. بررسي مسائل فني و بهره برداري از قنوات مهم کشور (مجری). 1388-1385.
 6. بهبود کارآیی مصرف آب در محصولات استراتژیک (مجری). 1391-1387.
 7. ارزيابي کارآيي مصرف آب و راندمان آبياري در اراضي کشاورزي استان سمنان (مجری). 1390-1388.
 8. ارزيابي انواع پاشنده ها در آبياري ميکرو ساخت کشورهاي خارجي و توصيه هاي لازم جهت ساخت و بکارگيري با توجه به شرايط اقليمي کشور (همکار). 1384-1382.
 9. تعيين تأثير پتاسيم و مقدار آب آبياري به روش قطره اي در کميت وکيفيت ميوه انگور (همکار). 1383-1380.

 

       پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1. ارزیابی سامانه­ های آبیاری بارانی در استان سمنان
 2. ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری قطره ­ای زیرسطحی باغات پسته استان سمنان

 

 کتاب
 1.  نادری، نادر. 1389. اصول طراحي سيستم‌هاي آبياري براي فضاي سبز (ترجمه)، 210 ص.
 2. گروه مولفین. 1385. یک دهه تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 450 ص.
نشریات فنی و ترویجی
 

 1. نادری، ن. 1389. راهکارهايي جهت بهبود عملکرد سيستم آبياري قطره اي. سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان.
 2. نادری، ن. 1389. استفاده از کم‌آبياري در شرايط کمبود آب و خشکسالي. سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان.
 3. نادری، ن. 1389. مسايل فني و بهره‌برداري از قنوات. سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان.
 4.  اخياني، ا.، محمدي، ع.، برجسته، ع. و نادری، ن. 1387. دستورالعمل فني زراعت گندم و جو در استان سمنان. سازمان جهادکشاورزي استان سمنان .
 5.  نادری، ن. 1397. مدیریت بهره ­برداری از سامانه ­های آبیاری سنترپیوت و لینیر. معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

 1. واحد ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات سازمان جهادکشاورزي استان سمنان. 1387.

 

 
سایر موارد
 

 

 1. برگزاري کارگاه آموزشي ارزيابي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار.
 2.  تدريس دوره آموزشي ميوه هاي سردسيري .
 3.  برگزاري کارگاه آموزشي مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری قطره ای تیپ.
 4.    برگزاري کارگاه آموزشي بهره برداری بهینه از منابع آب.
 5.   برگزاري کارگاه آموزشي بهره برداری از سیستم های نوین آبیاری.
 6.     برگزاري کارگاه آموزشي کاربرد سامانه آبیاری کم فشار در مزارع .

 

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.