دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » مهندس عباس مهدی نیا[_HprPDF] عباس مهدی نیا نام و نام خانوادگی
عضو هيات علمي مرتبه علمی
مربي پژوهشي سمت
مکانيک ماشينهاي کشاورزي تخصص
محل کار
پست الکترونیک
09155048312 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات 

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

کارشناسی-مهندسی ماشینهای کشاورزی-دانشگاه شیراز-1373

  1. کارشناسی ارشد- مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی-1376

سوابق شغلی

 

کارشناس پژوهشی-بخش تحقیقات فنی و مهندسی- مرکز تحقیقات خراسان رضوی- 1378 لغایت 1382

عضو هیات علمی- بخش تحقیقات فنی و مهندسی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی-1382 تا کنون

  • سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 
 

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

محل تدريس

سال تدريس

1

ماشينهاي کشاورزي1

2

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

1387-1379

2

ماشينهاي کشاورزي2

2

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

1387-1379

3

ماشينهاي کشاورزي3

2

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

1387-1379

4

ماشينهاي کشاورزي عمومي

3

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

1387-1380

5

مکانيزاسيون کشاورزي

3

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

1387-1385

6

ماشينهاي کشاورزي1

2

آموزشکده فني تربت حيدريه

1385

7

ابزارشناسي و کارگاه

2

مرکز آموزش علمي،کاربردي شهيد هاشمي نژاد

1386-1396

8

مکانيزمها در ماشينهاي کشاورزي

2

مرکز آموزش علمي،کاربردي شهيد هاشمي نژاد

1386

9

هيدروليک در ماشينهاي کشاورزي

2

مرکز آموزش علمي،کاربردي شهيد هاشمي نژاد

1387

10

تعمير موتور ديزل

3

مرکز آموزش علمي،کاربردي شهيد هاشمي نژاد

1387

11

تعمير سيستمهاي تراکتور

3

مرکز آموزش علمي،کاربردي شهيد هاشمي نژاد

1387مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

رديف

نام نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

شماره نشريه

1

عباس مهدي‌نيا، حسين چاجي، احمد طباطبائي فر

ساخت و ارزيابي موزع مناسب براي کشت بذر خيسانده شده هندوانه

مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

1386

جلد 8-شماره2

2

محمد حسين سعيدي راد، اسدالله اکرم، عباس مهدي‌نيا

ساخت و ارزيابي کارنده زعفران

مجله علوم کشاورزي ايران

1385

37

3

عباس مهدي‌نيا، محمدحسين سعيدي راد و سعيد ظريف نشاط

اصول و روشهاي خاک‌ورزي و تهيه بستر کاشت در تناوبهاي مختلف مزارع آبي

همولايتي

1380

3

4

محمد حسين سعيدي راد- ارژنگ جوادي و عباس مهدي‌نيا

تاثير خصوصيات کوبنده، ضد کوبنده و رطوبت محصول ب ر کيفيت کوبش زيره سبز

مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

1388

جلد10- شماره 4

5

محمد حسين سعيدي راد- عباس مهدي نيا

ارزيابي دو مکانيسم اعمال نيروهاي فشاري و ضربه اي براي جداسازي کلاله از گل زعفران خشک شده

مجله تحقيقات فني و مهندسي

1393

شماره 15

6

محمد علی رستمی- ارژنگ جوادی- محسن حیدری- عباس مهدی نیا- محمد شاکر

بررسی ارگونومیکی برخی تراکتورهای متداول در ایران

نشریه ماشینهای کشاورزی

1394

جلد 5-شماره 1394

7

مستوفي سرکاري، شاکري و عباس مهدي نيا

Investigation and technical comparison of new and conventional wheat combines performance for improvement and modification

Agric Eng Int:CIGR journal

2011

13

8

سعید ظریف نشاط- محمد حسین سعیدی راد- صمد نظرزاده اوغاز- عباس مهدی نیا

ارزیابی فنی بذرکارهای کشت مستقیم(کاشت بی خاکورزی) رایج در کشت گندم

مجله تحقيقات فني و مهندسي

1394

16- شماره 1


مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

رديف

عنوان همايش

عنوان مقاله

نام نويسنده (گان)

تاريخ

محل تشکيل

ارائه شده

ارائه نشده

1

کنگره باغباني

طراحي و ساخت شيکر شاخه تکان با قابليت تغيير فرکانس، کورس و نوع حرکت

عباس مهدي نيا

17/8/84

دانشگاه فردوسي مشهد

آري

 

2

کنگره باغباني

ساخت و ارزيابي خشک‌کن مخزني مطبق براي آلو

حسين چاجي،عباس مهدي‌نيا

17/8/84

دانشگاه فردوسي مشهد

آري

 

3

چهارمين کنگره ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

استفاده از جريان آب براي انتقال بذور خيسانده شده هندوانه

عباس مهدي‌نيا، حسين چاجي، سيد احمد طباطبائي‌فر

7/6/85

دانشگاه تبريز

آري

 

4

چهارمين کنگره ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

ساخت خشک‌کن کابينتي براي آلو

حسين چاجي، عباس مهدي‌نيا

7/6/85

دانشگاه تبريز

آري

 

 

5

پنجمين کنگره ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

مقايسه و ارزيابي ضايعات در دو کمباين متداول ساخت داخل

عباس مهدي نيا-محمد کردستاني- عبدالله پرهيزگار- سعيد سجادي- حسن رضا ساکي- اکبر دهقان نيري

5/6/86

دانشگاه فردوسي مشهد

آري

 

6

پنجمين کنگره ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

بررسي و ارزيابي پارامترهاي عملکردي کارنده‌هاي مختلف با ميزان متغيير بذر گندم

عباس مهدي نيا- عبدالله پرهيزگار- سعيد سجادي

5/6/86

دانشگاه فردوسي مشهد

آري

 

7

پنجمين کنگره ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

مقايسه اثر عملکردي سيکلو تيلر و هرس بشقابي تاندوم

مرتضي باغبان خيبري-حميد رضا قاسم زاده- شمس الله عبداله پور- عباس مهدي نيا- مصطفي ولي زاده

5/6/86

دانشگاه فردوسي مشهد

آري

 

8

پنجمين کنگره ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

طراحي و ساخت  خشک کن بستر ارتعاشي براي زرشک

حسين چاجي- علي محمودي- عباس مهدي‌نيا- مجتبي ناصري

5/6/86

دانشگاه فردوسي مشهد

آري

 

 

9

هفتمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

طراحي،ساخت و ارزيابي استفاده از فيلترهاي ليزري نوري در سامانه شاخص سبزينگي گياه

صمد نظرزاده- زهرا اکبري- امين نظرزاده- عباس مهدي نيا- سعيد ظريف نشاط- محمد حسين سعيدي راد- مجتبي ناصري

9/11/92

دانشگاه فردوسي مشهد

آری

 

10

هفتمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

تاثير شرايط مختلف برداشت و نگهداري بر خصوصيات فيزيکي و ضايعات پياز زعفران

محمد حسين سعيدي راد- سعيد ظريف نشاط- پروين شرايعي- حسين چاجي- عباس مهدي نيا

9/11/92

دانشگاه فردوسي مشهد

آری

 

11

اولين همايش ملي توسعه پايدار کشاورزي با الگوي زراعي

بکارگيري محيط GPS جهت ترسيم نقشه هاي سبزينگي مزرعه در کشاورزي دقيق

صمد نظرزاده- زهرا اکبري- امين نظرزاده- عباس مهدي نيا- سعيد ظريف نشاط- محمد حسين سعيدي راد-مجتبي نوري حسيني- مجتبي ناصري

24/11/92

همدان

 

 


کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

رديف

عنوان

سال شروع

سال خاتمه

محل اجرا

تاريخ ارائه گزارش نهائي

1

طراحي و ساخت شيکر با قابليت تغيير فرکانس، کورس و نوع حرکت

1378

1382

مشهد

1384

2

  طراحي، ساخت و ارزيابي موزع مناسب براي کشت بذر خيسانده‌شده هندوانه

1380

1383

مشهد

1384

3

بررسي و تعيين روشهاي مناسب خاک‌ورزي در اقليم‌هاي مختلف در کشت کندم و تاثير آنها بر خواص فيزيکي و شيميايي خاک با توجه به تناوب مرسوم منطقه

1384

1387

مشهد

1387

4

  بررسي و ارزيابي پارامترهاي عملکردي کارنده‌هاي مختلف با ميزان متغيير ترکم بذر گندم

1384

1386

مشهد

1387

5

ارزيابي عملکرد ماشينهاي مرکب( چند منظوره) در کاشت گندم آبي

1384

1386

مشهد

1387

6

بررسي و تعيين اثر کابرد ادوات خاک‌ورزي عميق روي خواص فيزيکي و شيميايي خاک و عملکرد گندم

1384

1386

مشهد

1387

7

بررسي اثر عمليات خاک‌ورزي و کاشت بر خواص فيزيکي خاک و عملکرد گندم در شرايط کم‌آبي

1384

1388

مشهد

1387

8

بررسي تاثير آرايش کاشت و روش آبياري در کارايي مصرف آب کميت و کيفيت دورقم کلزا(همکار)

1380

1382

مشهد

1383

9

  طراحي و ساخت خشک‌کن مناسب براي زرشک خشک شسته شده با آب نمک(همکار)

1382

1384

مشهد

1386

10

بررسي خصوصيات دستگاههاي پخت نان مسطح در ايران و ارائه الگوي اصلاح آنها   (همکار)

1383

1384

مشهد

1387

11

طراحي، ساخت و ارزيابي خشک،کن مخزني مطبق براي آلو(همکار)

1381

1383

مشهد

1384

12

طراحي و ساخت پهن‌کن خمير فر تونلي مداوم متناسب با شکل خمير جهت توليد نان مسطح مطلوب(همکار)

1379

1382

مشهد

1382

13

طراحي، ساخت و ارزيابي پيازکار زعفران(همکار)

1380

1382

مشهد

1382

14

ارزيابي و مقايسه فني_ اقتصادي عملکرد کمباينهاي جديد گندم با کمباينهاي رايج بمنظور اصلاح و بهينه سازي آنها

1385

1386

مشهد

1388

15

مقايسه ضايعات در دو کمباين ساخت داخل( جانديرر955 و سهند)

1385

1385

مشهد

1387

16

بررسي تاثير شکل‏دهنده هاي مختلف پشته و جويچه بر راندمان آبياري پنبه(همکار)

1385

1387

مشهد

1386

17

 بررسی ارگونوميکی برخی اجزاء تراکتورهای متداول و جد ِي د در ايران

 

1386

1388

مشهد

1387

18

طراحي، ساخت و بهينه سازي محرک و کشنده کمباين پنبه

1388

1389

مشهد

1390

19

ارزيابي فني و اقتصادي کمباينهاي وارداتي پنبه

1390

1392

ملي

1393

20

طراحي و ساخت کمباين سه رديفه وش چين

1392

1394

ملي

1396


     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

رديف

عنوان

نام دانشجو

مقطع

سال دفاع

سمت در پايان نامه

1

ارائه راهکار مناسب براي بکارگيري کمباين با ظرفيت پايين در مزارع با عملکرد بالا با استفاده از تکنيک تصميم گيري چند معياره

محمد ابراهيمي نيک

کارشناسي ارشد

1386

مشاور

2

بررسي عملکرد سيکلوتيلر در مقايسه با هرس بشقابي تاندم در خاک هاي خشک منطقه خراسان

مرتضي باغبان خيبري

کارشناسي ارشد

1387

مشاور

3

طراحی،ساخت و ارزیابی دستگاه جداکننده وش پنبه از غوزه

محمود رحیمی

کارشناسی ارشد

1394

مشاور
عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 

رديف

عنوان تقدير کننده

سال

1

محقق نمونه در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان

1382

2

محقق نمونه در موسسه تحقيقات فني و مهندسي

1384

3

تقدیر بابت اجرای طرح کلان ملی- موسسه تحقيقات فني و مهندسي

1393

4

تقدیر بابت اجرای طرح کلان ملی -سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي

 1393

شرح

عنوان جايزه

سازمان اعطا کننده

ملي

مقام نخست طرحهاي پژوهشي برگزيده گروه کشاورزي در چهارمين جشنواره فردوسي(1384)

دانشگاه فردوسي مشهد- استانداري خراسان رضوي

ملي

مقام سوم طرحهاي پژوهشي برگزيده گروه کشاورزي در سومين جشنواره فردوسي(1382)

دانشگاه فردوسي مشهد- استانداري خراسان

استانی

مقام نخست طرح های پژوهشی برگزیده گروه فنی و مهندسی خراسان رضوی(1394)

دانشگاه فردوسی مشهد

ملی

نمونه ملی بخش کشاورزی در بخش طرح های کلان ملی(1395)

وزارت جهاد کشاورزی


 
 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.