دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس نظرزاده اوغاز[_HprPDF] صمد نظرزاده اوغاز نام و نام خانوادگی
مربی-پایه 18 مرتبه علمی
محقق و عضو هیئت علمی سمت
مکانیک جامدات تخصص
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی محل کار
sanazarzadeh@yahoo.com پست الکترونیک
09155083313-05133822373 شماره تماس
051-33822390 فکس

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامهعضویت در مجامع علمی  تشویقات : سایر موارد

سوابق
   سوابق تحصیلی:

لیسانس مهندسی مکانیک جامدات ار دانشگاه تبریز سال 1366

فوق لیسانس مهندسی مکانیک جامدات از دانشگاه مشهد 1380

  سوابق شغلی:

از سال 1366 لغایت 1383 در مرکز تحقیقات مهندسی

از سال 1375 عضو هیئت علمی

از سال 1385 تا کنون در بخش فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 
سوابق اجرایی: رئیس مرکز تحقیقات مهندسی1381تا 1384- معاون پژوهشی 1380تا 1381- رئیس گروه مکانیک73تا 1375- رئیس بخش خدمات فنی1385تا 1388 - رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی خراسان رضوی1388 تا 1389- از سال 1393تا کنون دبیر کمیته علمی فنی بخش تحقیقات فنی مهندسی خراسان رضوی

 سوابق تدریس: از سال 1384 تدریس در  در مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای دروس کشاورزی دقیق- دینامیک و ارتعاشات- ماشینکاری پیشرفته- مونتاژ سیستمهای مکانیکی-هیدرولیک و پنوماتیک-فیزیک مکانیک-فیزیک حرارت-سیستم های آبیاری-سیستم های انتقال پنوماتیک مواد- که تا کنون ادامه دارد و در ترم اول 95-96 درس کشاورزی دقیق است

  مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

  مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی:

-نظرزاده اوغاز،ص. محمدی مزرعه، ح .بررسی مکانیزاسیون و انرژی مصرفی چغندرقند در مراحل کاشت ، داشت و برداشت در خراسان رضوی،1391 . مجله دنیای کشاورزی . شماره 29
-ظریف نشاط،س. سعیدی راد،م. نظرزاده اوغاز،ص. ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم(کاشت بی خاک ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی.1394 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی شماره 1
-سعیدی راد،م. ظریف نشاط، س . نظرزاده اوغاز،ص .طراحي، نصب و ارزيابي سردخانه کنترل خودکار اتمسفر .1394 مجله مهندسی بیوسیستم
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی:

کنفرانس های داخلی :
-نظرزاده اوغاز، ص. سعیدی راد،م. ظریف نشاط،س. طراحی و ساخت و ارزیابی سامانه بینائی ماشین جهت تشحیص علف هرز گندم.1395.دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون
-سعیدی راد،م.ظریف نشاط،س.نظرزاده اوغاز،ص.بررسی تاثیر رقم پنبه و سرعت پیشروی بر عملکرد سه کمباین پنبه وش چین.1395.دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون
-سعیدی راد،م.ظریف نشاط،س.نظرزاده اوغاز،ص.ارزیابی و مقایسه فنی ماشین های برداشت سیب زمینی در الگوهای مرسوم در خراسان رضوی.1395.دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون
-ظریف نشاط،س.سعیدی راد،م.صمد نظرزاده اوغاز،ص.ارزیابی خطی کارهای کاشت مستقیم در خراسان رضوی.1395 .دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون
-ظریف نشاط.س.سعیدی راد.م. نظرزاده اوغاز،ص.بررسی تاثیر روش های خاک ورزی مرسوم بر برخی پارامترهای ماشین و خاک رد خراسان رضوی.1395.دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون
-نظرزاده،ص.مهدی نیا،ع.ارزیابی دستگاه پنبه چین پرتابل.1383.اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت وپس از برداشت
-نظرزاده،ص.نطرزاده ،ا.سعیدی راد،م.بکارگيري محيط.1392.توسعه پايدار کشاورزي با کاربرد الگوي زراعي GISجهت ترسيم نقشه سبزينگي در کشاورزي دقيق
-نظرزاده ،ص.نظرزاده ،ا.سعیدی راد،م.طراحي و ساخت و ارزيابي سامانه آشکارسازي پهنه بند عملکرد کمباين از نوع صفحه برخورد.1391.هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون
-نظرزاده،ص.محمدی،ح.اکبری،ز.ميزان انرژي مورد نياز جهت توليد چغندر قند در مراحل آماده سازي،خاک ورزي، کاشت و داشت و برداشت.1390.سي و سومين دوره سمينار سالانه کارخانه هاي قند و شکر ايران
-نظرزاده،ص.نظرزاده،ا.ترابی،ح.مديريت مصرف علف کش در مزارع گندم با استفاده از سيستم بينائي ماشين و روش.1389 .پنجمين ايده هاي نو در کشاورزي
-نظرزاده،ص.پژمان.ح.بکار گیری محیط .1387.همایش فن آوریهای نوین کشاورزی GIS جهت رسم نقشه عملکرد

کنفرانس های خارجی :

پروژه های تحقیقاتی اجرا شده: 
-طراحی و ساخت و ارزیابی سامانه بینائی ماشین جهت تشخیص علف هرز -مجری-1392-1394
 -توسعه و ارزیابی سيستم هوشمند تشخيص میزان سبزینگی گیاه به منظور تشخیص علف هرز مجری- 1391-1393
 -طراحي، ساخت و ارزیابی سیستم هوشمند تشخیص میزان سبزینگی گیاه مجهز به سیستم پاشش بلادرنگ ازت مایع -مجری-1388-1391
-طراحي، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه گيرپیوسته دبي جرمی گندم برداشت شده به صورت تابعي از موقعيت کمباين -مجری-1386-1389
-ارزیابی دستگاه برداشت پنبه چین پرتابل-مجری-1391-1392
-بررسی امکان سنجي استفاده از سیستمهای اندازه گيري و پايش عملکرد جهت کاهش ضایعات در کمباین های پنبه -مجری-1391-1392
-بررسي وتعيين روشهاي مکانيزاسيون چغندر قند در مرحله برداشت با تعيين منابع ومقادير انرژي مورد نياز-1384-1387
-برآورد میزان انرزی موردنیازدر روشهای مختلف خاک ورزی، کاشت و داشت چغندرقند-1389 -1391
 
 
پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا:
- ارزيابي فني و مالي ماشين هاي برداشت سيب زميني در روش هاي مرسوم کشت استان خراسان رضوي -همکار اصلی-1394-1395
 -بررسي تاثير روش هاي خاک ورزي حفاظتي و مرسوم بر برخي پارامترهاي ماشين و خاک در تناوب جو- پنبه-گندم- گندم در اقليم معتدل استان خراسان رضوي - همکار اصلی. 1393 تا 1396.

کتاب:

  اصول علمی کاربردی کاشت، داشت و برداشت زعفران
 
نشریات فنی و ترویجی:
کاشت، داشت و برداشت مکانیزه چغندر قند
کاشت ، داشت و برداشت مکانیزه پنبه
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات :
طرح تحقیقاتی برتر وزارت جهاد کشاورزی در سال 1391

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.