دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی ستادی  » مهندس احمد حیدری[_HprPDF] احمد حیدری نام و نام خانوادگی
مربی پژوهش مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
تخصص
محل کار
heidari299@yahoo.com پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 
 

مدرک تحصيلي

دانشگاه

تاريخ اخذ مدرک

رشته تحصيلي

گرايش

معدل

ليسانس

صنعتی اصفهان

شهریور1373

ماشینهای کشاورزی

کشاورزی

15/15

فوق ليسانس

تهران

دی 1375

مکانیک ماشینهای کشاورزی

کشاورزی

16/86

دکتري

 

 

 

 

 

 

سوابق شغلی

- کارشناس تحقیقات از تاریخ 76/4/26 لغایت 80/3/30
- عضو هیئت علمی از سال 80

 

سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 
 

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

مقطع

سال

نام واحد آموزشي

نام دانشگاه

1

ماشينهاي کشاورزي

4

لیسانس

1383

 

دانشگاه آزاد واحد بروجرد

2

زبان فنی

2

کارداني

1385

علمی-کاربری جهاد کشاورزی همدان

 

3

کاربرد ماشينهاي کاشت و داشت1

2

کارداني

1386

علمی-کاربری جهاد کشاورزی همدان

 

4

کاربرد ماشينهاي صنايع غذايي محصولات کشاورزي

2

کارداني

1385

علمی-کاربری جهاد کشاورزی همدان

 

5

ماشينهاي صنايع غذايي

2

کارداني

1386

علمی-کاربری جهاد کشاورزی همدان

 

6

کاربرد ماشينهاي کاشت و داشت2

2

کارداني

1386

علمی-کاربری جهاد کشاورزی همدان

 

7

مکانيزمها در ماشينهاي کشاورزي

2

کارداني

1386

علمی-کاربری جهاد کشاورزی همدان

 

8

کاربرد تراکتور

2

کارداني

1387-1386

علمی-کاربری جهاد کشاورزی همدان

 

9

اصول ايمني در زراعت و باغباني

2

ليسانس

1387-1386

علمی-کاربری جهاد کشاورزی همدان

 

10

مکانيزمها در ماشينهاي کشاورزي

2

کارداني

88-1387

علمی-کاربری جهاد کشاورزی همدان

 

11

ماشینهای کشاورزی

3

کارشناسی

88-1387

 

دانشگاه پیام نور-لالجین

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

رديف

عنوان مقاله

نام نويسنده (گان)

مشخصات مجله

نام مجله

تاريخ چاپ

شماره

جلد

1

اثرات زيرشکن‌زني و دور آبياري بر عملکرد سيب‌زميني

1حمد حيدري- سيد معين‌الدين رضواني- عباس همت

مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پاييز1383

شماره سوم

جلد يازدهم

2

اثرات مديريت بقاياي گياهي و عمق شخم بر عملکرد گندم و ماده آلي خاک در تناوب ذرت‌دانه‌اي- گندم آبي

احمد حيدري

مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تابستان83

شماره19

جلد5

3

تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگیهای فیزیکی خاک و عملکرد گندم آبي

 

احمد حيدري

مجله علوم آب و خاک (دانشگاه صنعتی اصفهان)

پاییز 90

شماره 57

 

4

بررسی و انتخاب خطی کار مناسب کشت گندم دیم در استان همدان

احمد حیدری- ایرج اسکندری

نشریه ماشینهای کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

1392

شماره1

جلد3

5

اثر روش‌های مختلف خاک ورزی بر برخی خواص فیزیکی خاک و عملکرد گندم دیم در تناوب نخود-گندم در استان همدان

احمد حیدری

مجله مهندسی بیوسیستم ایران

1391

شماره43

جلد2

6

اثر خاک‌ورزي بين رديفی بر عملکرد کمي و کيفي سيب‌زميني و کارآيي مصرف آب در یک خاک ریز بافت

احمد حیدری- عباس همت- سید معین الدین رضوانی

مجله علوم آب و خاک (دانشگاه صنعتی اصفهان)

1393-بهار

شماره 67

 

7

اثر روش های مختلف خاک ورزی و کوددهی بر خواص فیزیکی خاک و عملکرد ذرت دانه ای

احمد حیدری-حسین حاجی آقا علیزاده-علیرضا یزدان پناه- جعفر امیری پریان

مجله علوم آب و خاک (دانشگاه صنعتی اصفهان)

پذیرش 95

 

 

8

اثر خاک­ورزی حفاظتی و تناوب گیاهی بر عملکرد گندم دیم و جمعیت علفهای هرز

احمد حیدری- هرمز سلطانی

فصلنامه پژوهش در اکوسیستم­های زراعی

بهار و تابستان 95

1و2

3

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

رديف

عنوان مقاله

عنوان همايش

زمان همايش

نام ارائه دهنده (گان)

محل برگزاري

نحوه ارائه

نوع چاپ

شفاهي

پوستر

کامل

خلاصه

1

اثر مديريت بقاياي گياهي ذرت و عمق شخم بر عملکرد   گندم آبي

دومين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي

8 و9  آبان 1381

احمد حيدري و     علي محمد جعفري

مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي

*

 

 

*

2

بهبود حاصلخيزي خاک از طريق مدريرت بقاياي گياهي و خاک‌ورزي

هشتمين کنگره علوم خاک ايران

9 تا 12 شهريور 1382

احمد حيدري

دانشگاه گيلان

 

*

*

 

3

اثر ترکيب خاک‌ورزي و نوع تراکتور بر بعضي از ويژگيهاي فيزيکي خاک لوم شني در منطقه همدان، 2- تغييرات ويژگيهاي فيزيکي خاک در محل تردد چرخها

هشتمين کنگره علوم خاک ايران

9 تا 12 شهريور 1382

حسين بيات- محبوبي- حاج عباسي و حيدري

دانشگاه گيلان

*

 

*

 

 

 

 

 

4

اثر خاک‌ورزي عميق و دور آبياري بر عملکرد سيب‌زميني

سومين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

10 تا12  شهريور 1383

احمد حيدري- سيد معين‌الدين رضواني- عباس همت

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

*

 

 

*

5

انتخاب دستگاه مناسب جهت خردکردن بقایای ذرت دانه ای

ملی ذرت

26 دی 1384

احمد حیدری- علی محمد جعفری

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

 

*

 

 

6

اثر روش و مقدار کود پایه بر عملکرد سیب زمینی در استان همدان

چهارمین کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

7 تا8 شهريور 1385

احمد حیدری محمدرضا مستوفی سرکاری

دانشگاه تبریز

 

*

 

 

 

 

*

7

اثر مديريت بقاياي گياهي بر عناصر غذايي خاک و مصرف کود

همايش مديريت پايداري فناوري، توليد، تامين و مصرف نهاده هاي کشاورزي

9 بهمن 1386

احمد حيدري

وزارت جهاد کشاورزي

 

 

 

*

8

بررسي فني و اقتصادي روشهاي مکانيکي خردکردن بقاياي ذرت دانه اي

دومين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي کشاورزي و منابع طبيعي (غرب کشور)

13و14 اسفند 86

احمد حيدري- علي محمد جعفري

دانشگاه کردستان

 

*

 

*

9

عمیق کار مناسب کشت گندم دیم در استان همدان

پنجمین کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

6و7 شهریور 87

احمد حیدری- علی قدمی فیروزآبادی

دانشگاه فردوسی مشهد

*

 

+

+

10

اثر مدیریت بقایای گندم بر عملکرد سیب زمینی

پنجمین کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

6و7 شهریور 87

احمد حیدری- نارنج حیدری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

*

*

*

11

بررسی اثر زیرشکنی روی خواص فیزیکی خاک و عملکرد گندم آبی

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

21 لغایت 23 تیر 88

احمد حیدری

دانشگاه گرگان

 

*

*

*

12

اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر عملکرد گندم دیم در تناوب با نخود در شرایط همدان

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

21 لغایت 23 تیر 88

احمد حیدری

دانشگاه گرگان

 

*

*

*

13

اثر خاک‌ورزی بین ردیف بر عملکرد کمی و کیفی سیب‌زمینی و کارآیی مصرف آب

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

24 لغایت 25 شهریور89

احمد حیدری

پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

 

*

*

 

14

بررسی اثر روشهای مختلف خاک‌ورزی بر روی خواص فیزیکی خاک و عملکرد گندم در تناوب نخود-گندم در اراضی دیم

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

24 لغایت 25 شهریور89

احمد حیدری، رضا رحیم زاده

پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

 

*

*

 

15

اثرات کاربرد ادات خاک‌ورزی عمیق روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

24 لغایت 25 شهریور89

هومن شریف نسب، محمود صفری، احمد حیدری

پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

 

*

*

 

16

اثر مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد محصول و ماده آلی خاک در تناوب    گندم آبی  سیب‌زمینی

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

12 لغایت 14 شهریور 90

احمد حیدری

دانشگاه تبریز

 

*

*

 

17

اثر زیرشکنی بین ردیف بر عملکرد کمي و کيفي سيب زميني و کارآيي مصرف آب

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

12 لغایت 14 شهریور 90

احمد حیدری

دانشگاه تبریز

 

*

*

 

18

مقایسه فنی و اقتصادی کاشت دستی و ماشینی سیر

 

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

9 لغایت 11 بهمن 92

احمد حیدری، سید محسن سیدان و محمدرضا بختیاری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

*

*

 

19

ساخت و ارزیابی یک سیستم ضربه‌زن الحاقی به ماشین سیب‌زمینی‌کن به منظور کاهش صدمات مکانیکی به غده‌های سیب‌زمینی

 

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

9 لغایت 11 بهمن 92

احمد حیدری و سعید عباسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

20

ا ثر خاک ورزی حفاظتی و تناوب گیاهی بر  عملکرد گندم دیم

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

9 لغایت 11 بهمن 92

احمد حیدری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

*

*

 

21

سطح توجیه کننده مالکیت ماشین‌های کشاورزی در شرایط زراعی استان همدان

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

9 لغایت 11 بهمن 92

سعید عباسی، سید محسن سیدان و احمد حیدری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

*

*

 

22

اندازه بهینه اقتصادی مزرعه جهت کاربرد ماشین‌های کشاورزی در شرایط زراعی استان همدان

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

9 لغایت 11 بهمن 92

سعید عباسی، سید محسن سیدان و احمد حیدری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

*

*

 

23

اثر خاک­ورزی حفاظتی و تناوب گیاهی بر جمعیت علف­های هرز در زراعت گندم دیم

دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین‌های کشاورزی )و مکانیزاسیون ایران

9 الی 10 شهریور 95

احمد حیدری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

*

*

 

24

اثر روش کاشت با آرایش های مختلف بر عملکرد سیر

دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین‌های کشاورزی )و مکانیزاسیون ایران

9 الی 10 شهریور 95

احمد حیدری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

*

*

 

25

مدل سازی هزینه های متغیر مکانیزاسیون وتعیین اندازه بهینه مزرعه در تولید غلات آبی (مطالعه موردی: شهرستان کبودرآهنگ)

دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین‌های کشاورزی )و مکانیزاسیون ایران

9 الی 10 شهریور 95

سعید احمد حیدری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

*

*

 

 
کنفرانس های خارجی
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 

رديف

عنوان طرح

شماره طرح

سمت در طرح

نوع و ماهيت طرح

محل اجرا

تاريخ

شماره نشريه

سال انتشار

(استاني/ملي/ بين المللي)

(کاربردي/ توسعه اي/ بنيادي)

شروع

پايان

1

طراحي، ساخت و ارزيابي ديسک آفست فعال

78011-20-123

مجری مسئول

استانی- کاربردی

مرکز تحقيقات کشاورزي همدان

1378

1381

244

82

2

اثرات مديريت‌هاي مختلف بقاياي ذرت و خاک‌ورزي بر عملکرد گندم آبي در تناوب ذرت دانه‌اي گندم آبي

78081-20-19-123

مجری مسئول

استانی- کاربردی

مزرعه تحقیقاتی لک لک- اسدآباد

 

1378

 

1381

 

135

83

3

اثر زيرشکني بر عملکرد کمي و کيفي سيب‌زميني در سه دور آبياري

79006-20-123

مجری مسئول

استانی- کاربردی

ایستگاه تجرک

1379

1381

342

83

4

انضمام يک واحد کودکار بر روي سيب‌زميني‌کار و ارزيابي آن

81022-20-123

مجری مسئول

استانی- کاربردی

مرکز تحقيقات کشاورزي همدان

1380

1382

1052

84

5

تاثير آرايش کاشت و کارآيي مصرف آب بر کميت و کيفيت چغندر قند

 

سایر مجریان

ملی- کاربردی

مرکز تحقيقات کشاورزي همدان

1378

1380

 

 

6

انتخاب خطي‌کار مناسب براي کشت گندم ديم

84006-8309-232200-100-4

مجری

ملی- کاربردی

ایستگاه تجرک

1383

1386

1190

87

7

بررسي اثر روشهاي مختلف خاک‌ورزي بر روي خواص فيزيکي خاک و عملکرد گندم در تناوب حبوبات-گندم در مناطق ديم

83001-8309-230000-100-4

مجری

ملی- کاربردی

ایستگاه تجرک

1383

1387

1090

88

8

بررسي اثر مديريت بقاياي گياهي در کشت گندم آبي در تناوب با محصولات رديفي بر عملکرد محصول،مواد آلي و پايداري خاکدانه‌ها

8402-8403-14-220000-100-4

مجری

ملی- کاربردی

مرکز تحقيقات کشاورزي همدان

1384

 

 

1388

1072

89

9

بررسی و تعیین اثر کاربرد ادوات خاک ورزی عمیق روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم

85003-8403-14-220000-100-4

مجری

ملی- کاربردی

ایستگاه تجرک

1385

1386

88/763/63

88

10

طراحي،ساخت و ارزيابي ماشين برداشت سيب زميني با تيغه هاي رفت و برگشتي

85010-0000-14-220000-062-2

مجري

استاني-کاربردي

ايستگاه اکباتان

1385

1388

412

89

11

بررسي اثرات روشهاي مختلف خاک ورزي بر روي خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد گندم در تناوب آيش-گندم

84004-8309-00-2322-100-4

مجري

ملي- کاربردي

ايستگاه تجرک

1383

1387

 

 

 

12

کاربرد آزمون پراکتور در ارزيابي تراکم خاکهاي کشاورزي با در نظر گرفتن ويژگيهاي خاک

8309- 0000-12-220000-021-2

همکار

ملي- بنيادي

کرج

1383

1386

 

 

13

ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله های کم فشار(هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی در شرایط زارعین (همکار)

 

همکار

استانی-کاربردی

همدان

1386

1388

664

88

14

اثر خاک ورزی بین ردیف بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی و کارآیی مصرف آب

87017-14-63-2

مجری

استانی- کاربردی

همدان

1388

1389

39413

90

15

بررسی اثر روشهای مختلف خاک‌ورزی و کوددهی بر عملکرد ذرت دانه‌ای

9003-1410-63-34

مجری مسئول

استانی- کاربردی

همدان

1390

1392

45941

93

16

مقایسه فنی و اقتصادی کاشت دستی و ماشینی سیر

9004-1430-63-34

مجری مسئول

استانی- کاربردی

همدان

1390

1392

46338

93

17

بررسی اثر خاک‌ورزی حفاظتی متفاوت در تناوب‌های مختلف بر خواص فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم در شرایط دیم همدان

0007-9-15-63-2

مجری مسئول

استانی- کاربردی

ایستگاه تجرک و لتگاه

1/7/90

1/7/95

 

 

18

بررسی و نعیین الگو مناسب عملیات مکانیزه در تولید گندم به تفکیک مناطق مختلف کشور

91138-14-14-04

مجری

ملی

استان همدان

1/4/91

30/9/93

46685

93

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

1- 

اثر خاک­ورزی بین ردیفی بعد از کاشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب چغندرقند

94125-1402-63-47

مجری مسئول

استانی-کاربردی

استان همدان

1/1/95

27/6/97

 


تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

رديف

عنوان

نام ارائه دهنده / گان

نوع نشريه

تاريخ چاپ

شماره نشريه

1

روشهای مکانیکی خردکردن بقایای ذرت دانه ای

احمد حیدری

ترویجی

1383

1633

2

برداشت سيب زميني

احمد حيدري- ارژنگ جوادي-محسن محجوب

ترويجي

1386

 

3

خاک ورزي سيب زميني

احمد حيدري- ارژنگ جوادي

بروشور ترويجي

1386

 

4

فشردگی خاک(اثرت و راه‌حل‌های آن)

احمد حیدری- سیدحسین رضوان‌جو

ترویجی

1387

 

5

مدیریت خاک‌ورزی در شرایط خشکسالی

احمد حیدری- یوسف عسگری

ترویجی

1387

 

6

مدیریت بقایای گیاهی

احمد حیدری- محسن محجوب

ترویجی

1388

 

7

خاک ورزی حفاظتی

احمد حیدری- محسن محجوب

ترویجی

1390

 

 

 

 

 

 

 

 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

مقطع

تاريخ دفاع

سمت در پايان نامه

1

اثرات خاک‌ورزي و تردد چرخها بر روي ويژگيهاي فيزيکي خاک

حسين بيات

فوق ليسانس

1382

مشاور

2

بررسی اثر ارتفاع برش و سرعت پیشروی کمباین بر روی تلفات گندم

جمال شعبانلو

فوق ليسانس

1390

مشاور

 

عضویت در مجامع علمی 
 

رديف

عنوان عضویت

عنوان و سمت

تاريخ

شماره

 

 

 

 

 

1

عضویت در کمیته علمی همایش خاک ورزی

ارژنگ جوادی- سرپرست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشویقات 
 

رديف

عنوان تشويق

عنوان و سمت تقدير کننده

تاريخ

شماره

1

شرکت در روز مزرعه

محمد ناصر ساروی- رئیس سازمان کشاورزی استان همدان

25/5/1379

8/18/2023

 

 

 

 

 

2

سخنرانی علمی

قاسم اسدیان- رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

29/1/1384

1/236/422

3

مشارکت در اجرای طرح خاک ورزی حفاظتی

ابراهیمی- معاون بهبود تولیدات گیاهی و رئیس کمیته کشاورزی حفاظتی استان همدان

1/10/90

4941

4

پژوهشگر برتر

حسین صباغ پور- رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

1/10/92

36384


سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.