سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹  -  Tuesday, July 14, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس افشین یوسف گمرکچیافشین یوسف گمرکچی نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیات علمی- مسئول مرکز رشد کشاورزی سمت
مدلسازی انرژی در سامانه های آبیاری تحت فشار تخصص
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین بلوار شهید بهشتی پلاک 118 محل کار
gomrokchi@gmail.com پست الکترونیک
02833358003 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  دکتری سازه آبی دانشگاه تهران

سوابق شغلی

 کارشناس مسئول شرکت آب منطقه ای استان قزوین

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان قزوین
مدیر مرکز رشد کشاورزی استان قزوین
سوابق اجرایی

 مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان قزوین

مدیر مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
سوابق تدریس
 
 تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تدریس در دانشگاه جامع علمی و کاربردی

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.