پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸  -  Thursday, July 18, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس امیر اسلامی[_HprPDF] امیر اسلامی نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری و زهکشی- هیدرولوژی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس محل کار
amireslami.50@gmail.com پست الکترونیک
09133431123 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

   لیسانس، مهندسی آبیاری، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران، 1372

فوق لیسانس، آبیاری و زهکشی، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران، 1377

دکتري، آبیاری و زهکشی، دانشگاه فروسی مشهد، مشهد، ایران، 1394

سوابق شغلی

 •   کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرمان، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان) از سال 1379 تا 1382
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرمان، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان) از سال 1382 تا مهر 1394
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس) از مهر 1394 تا کنون

سوابق اجرایی

 •   مدیر امور اداری مرکز تحقیقان کشاورزی و منابع طبیعی کرمان،1388-1386
 • عضو کمیته اجرایی دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، اسفند ماه 1384، کرمان.
 • همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای اجرایی در مناطق تحت تأثیر خشکسالی، دیم‌ماه 1386، کرمان.
 • همکاری در برگزاری جشنواره ملی زیتون، اردیبهشت‌ماه 1386، کرمان.
 • عضو کمیته اجرایی سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، آذرماه 1386، کرمان.
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره‌برداری آب، اسفند ماه 1387، کرمان.
 • عضو کمیته اجرایی دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، بهمن ماه 1388، کرمان.

سوابق تدریس
 

 • آبیاری عمومی. کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، نیمسال اول سال تحصیلی 1381-1380.
 • آبیاری عمومی. کارشناسی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، کرمان، نیمسال اول سال تحصیلی 1385-1384.
 • مکانیک سیالات. کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، کرمان، نیمسال دوم سال تحصیلی 1385-1384.
 • مصالح ساختمانی. کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، کرمان، نیمسال اول سال تحصیلی 1386-1385.
 • پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ. کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، کرمان، نیمسال اول سال تحصیلی 1386-1385.
 • هواشناسی کشاورزی. کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، کرمان، نیمسال اول سال تحصیلی 1387-1386.
 • هیدرولوژی مقدماتی. کارشناسی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، کرمان، نیمسال اول سال تحصیلی 1387-1386.
 • آبیاری عمومی. کارشناسی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، کرمان، نیمسال اول سال تحصیلی 1387-1386.
 • اصول زهکشی. کاردانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، کرمان، نیمسال اول سال تحصیلی 1388-1387.
 • هیدرولوژی مقدماتی. کارشناسی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، کرمان، نیمسال اول سال تحصیلی 1389-1388.

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1.   اسلامي، ا.، امين، س. و کريمي، ي. 1382. تعيين ضريب خودپالايي رودخانة کر. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 4، شماره 16، صفحات 55-44.
 2. اسلامی، ا.، شفیعی، ل. و حیدری، ن. 1387. تعيين الگوي کشت محصولات مختلف زراعي در منطقة بردسير کرمان بر اساس محاسبة شاخص کارايي ريالي مصرف آب. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 2، شماره 2، صفحات 122-115.
 3. کريمي، ش. و اسلامی، ا. 1387. پيش بيني بارندگي سالانه در استان کرمان با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 2، شماره 2، صفحات 132-123.
 4. اسلامی، ا. و فرزام نيا، م. 1388. اثر انواع مالچ بر افزايش ظرفیت نگهداري آب خاک و عملکرد درختان پسته. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 3، شماره 2، صفحات 87-79.
 5. کوهی چله کران، ن.، اسلامی، ا. و اسدی، ر. 1390. بهبود مدیریت آبیاری هیبریدهای ذرت دانه ای در ارزوئیه کرمان با استفاده از مدل SWAP . مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 12، شماره 1، صفحات 32-17.
 6. افشار جهانشاهی، م.، زارع ابیانه، ح.، نقوی، ه. و اسلامی، ا. 1391. بررسی تأثیر دو عمق نصب قطره‌چکان با دبی‌های یکسان بر توزیع رطوبت در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و شبیه‌سازی ان با مدل HYDRUS_2D . فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، شماره 3، جلد 10، صفحات 113-101.
 7. اسلامی، ا. و قهرمان، ب. 1392. آنالیز حساسیت و بررسی عدم قطعیت پارامترهای موثر در برآورد تبخیر و تعرق مرجع در مدل‌های با ساختار ریاضی متفاوت. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. شماره 1، جلد 7، صفحات 79-68.
 8. اسلامی، ا.، قهرمان، ب.، اسلامی، پ. و ضیایی، ع.، ن. 1394. تجزیه و تحلیل غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان بر مبنای نظریه آشوب. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. جلد 6، شماره 9، صفحات 917-905.
 9. اسلامی، ا.، قهرمان، ب.، ضیایی، ع.، ن. و اسلامی، پ. 1395. تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان. نشریه تحقیقات منابع آب ایران.
 10. اسلامي، ا. و رياحي، ح. 1382. مقايسه دو روش آبياري تراوا و سطحي بر رشد و نمو نخل مضافتي. جبليه. شماره 12. صفحات 9-5.

 11. اسلامي، ا. و رياحي، ح. 1383. بررسی تغییرات تجمع املاح در اعماق مختلف خاک با استفاده از آبیاری تراوا بر روی نخل مضافتی. خشکی و خشکسالی کشاورزی. شماره 14. صفحات 27-22.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 

 1. اسلامی، ا. 1383. استفاده از آبیاری بارانی در خاک‌های شنی. اولین سمینار آبخیزداری و منابع آب و خاک. 21-20 اردیبهشت‌ماه. کرمان.
 2. اسلامی، ا. 1383. مدیریت بهره‌برداری از سیستم‌های دوار مرکزی در شهرستان بردسیر. کارگاه فنی آبیاری بارانی (توانمندی‌ها و چالش‌ها). 25 بهمن‌ماه. کرج.
 3. اسلامی، ا. 1384. تأثیر کاربرد مالچ در افزایش ذخیره رطوبتی خاک در باغات پسته. کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه. 13 آذر ماه. کرج.
 4. اسلامی، ا. 1384. استفاده از آب نامتعارف در سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی باغات پسته. دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. 4-3 اسفند‌ماه. کرمان.
 5. اسلامی، ا. 1384. بررسی انکان استفاده از مدل HEC-RAS در پهنه‌بندی رودخانه‌های نرماشیر بم، دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. 4-3 اسفند‌ماه. کرمان.
 6. اسلامی، ا.، شفیعی، ل. و حیدری، ن. 1384. تعیین الگوی کشت محصولات مختلف زراعی در منطقه‌ی بردسیر کرمان بر اساس محاسبه‌ی شاخص کارایی ریالی مصرف آب. پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران. 9-7 شهریورماه. زاهدان.
 7. حیدری، ن.، اسلامی، ا.، قدمی فیروزابادی، ع.، کانونی، ا.، اسدی، م. ا. و خواجه عبدالهی، م. ح. 1385. کارایی مصرف آب محصولات زراعی مناطق مختلف کشور (مناطق کرمان، همدان، مغان، گلستان و خوزستان). همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی. 13-12 اردیبهشت‌ماه. اهواز.
 8. اسلامی، ا. 1385. شناخت و کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی در باغات پسته. دومین کارگاه فنی خرد آبیاری «چشم انداز و توسعه». 2 آذرماه. کرج.
 9. اسلامی، ا. 1386. سیستمی ساده برای خودکارسازی آبیاری‌های تحت فشار. اولين کارگاه فني اتوماسيون (خودکارسازي) سامانه هاي آبياري تحت فشار، خردادماه. کرج.
 10. اسلامی، ا. 1386. تعیین کارایی مصرف آب و اثرات شوری در ذرت دانه‌ای با استفاده از مدل SWAP . سومين کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. 12 آذرماه. کرمان.
 11. اسلامی، ا. و کهنوجی، م. 1386. بهره‌برداری و مدیریت سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان کرمان. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. 2 اسفندماه. کرج.
 12. افشار، ه.، اسلامی، ا. و دهقانیان، س. ا. 1387. بررسی امکان استفاده از آبیاری جویچه‌ای یکدرمیان در زراعت غلات، دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح سامانه‌های آبیاری سطحی. 2 خردادماه. کرج.
 13. اسلامی، ا. و کریمی گوغری، ش. 1387. کم‌آبیاری درختان پسته با استفاده از آبیاری قطره‌ای زیرسطحی. دومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، 10-8 بهمن‌ماه. اهواز.
 14. کوهی چله‌کران، ن.، نجفی نژاد، ح.، اسلامی، ا. و فرزام‌نیا، م. 1387. ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد ذرت دانه‌ای تحت مقادیر و شوری‌های مختلف آب آبیاری. کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره‌برداری آب. 22 اسفندماه. کرمان.
 15. رستمی، م. ع.، اسلامی، ا. و ملایی، ع. 1387. افزایش نفوذ آب در خاک و کاهش رواناب در مزرعه با خاک‌ورزی مخزنی. کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره‌برداری آب. 22 اسفندماه. کرمان.
 16. مظفری، ر.، شاهرخ‌نیا، م. ع.، کهنوجی، م. و اسلامی، ا. 1388. ارزیابی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای اجرا شده در شهرستان کرمان. چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. 12-11 آذرماه. کرمان.
 17. افشار، ه.، حسن زاده مقدم، ح. و اسلامی، ا. 1388. بررسی تأثیر کم آبیاری بر کارایی مصرف آب دو هیبرید ذرت. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 21-19 بهمن‌ماه. کرمان.
 18. اسلامی، ا. و ریاحی، ح. 1388. تعیین راندمان انتقال آب و بررسی مشکلات کانال‌های بتنی در استان کرمان. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 21-19 بهمن‌ماه. کرمان.

  
کنفرانس های خارجی
 

 1. Eslami, A. and Riahi, H. 2005. Studing the Possibility of using subsurface irrigation system for Mozafati Date Palm trees in Bam. First International Festival & Symposium on Date Palm. Nov. 20-21. Bandar Abbas, Iran.
 2. Eslami, A. and Dehghani Sanij, H. 2011. Application of brackish water in subsurface drip irrigation system on pistachio orchards. 8th International Micro Irrigation Congress. Oct. 15-23. Tehran, Iran.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. تعيين کارايي مصرف آب محصولات زراعي مناطق مختلف کشور (سمت: مجری). 1380 تا 1382
 2. کاهش تبخیر با استفاده از مالچ و شخم زدن در باغات پسته سیرجان (سمت: همکار). 1382 تا 1383
 3. کاهش مصرف آب و افزايش کارايي مصرف آب گندم با روش آبياري شياري يک درميان (سمت: مجری). 1384 تا 1386
 4. بررسي امکان استفاده از آب با کيفيت نامتعارف در سيستم قطره اي زير سطحي در کانال کود باغات پسته (سمت: مجری مسئول). 1382 تا 1387
 5. بهبود مدیریت آبیاری در هيبريد‌های ذرت دانه‌ای درارزوئيه کرمان با استفاده از مدل SWAP (سمت: همکار). 1385 تا 1387
 6. توسعه تحقیقات و تجاری‌سازی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (سمت: همکار). 1390 تا 1392
 7. بررسی الگوی خیس شدگی آبیاری قطره ای زیر سطحی (سمت: مجری). 1391 تا 1393
 8. اثر دو روش آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي بر کارآیی مصرف آب در تولید گل محمدي در استان کرمان (سمت: همکار). 1390 تا 1393

 

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

 1. افشار، ه.، اسلامی، ا. و دهقانیان، س. ا. 1389. کاربرد آبياري جويچه‌اي يک‌درميان در زراعت گندم. نشریه فنی، انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 2. اسلامی، ا. کوهی چله کران، ن. و دهقانی سانیچ، ح. 1389. ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم ( LEPA ). نشریه فنی، انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 3. اسلامی، ا. 1395. بهره‌بردار ی و نگهداري سامانه‌هاي آبياري قطره‌ای. نشریه ترویجی، انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 4. اسلامی، ا. 1395. الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبياري قطره‌اي زير سطحي. نشریه فنی، انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

 1. جوانمرد، ح. 1386. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، بررسي مناسبترين عمق کارگذاري لوله‌هاي آبده در سيستم آبياري قطره اي زيرسطحي در باغات پسته شهرستان رفسنجان. استاد مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
 2. جهانشاهی، ح. 1390. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، بررسی تأثیر دبی و عمق نصب قطره‌چکان بر توزیع رطوبت در خاک‌های زراعی عمیق و شبیه‌سازی آن با مدل HYDRUS_2D . استاد مشاور، دانشگاه بو علی سینا، همدان.

 

عضویت در مجامع علمی 
 

 • عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران
 • عضو انجمن مهندسی آب و آبیاری
 • عضو کمیتۀ ملی آبیاری و زهکشی ایران
 • عضو انجمن سطوح آبگیر باران

 

تشویقات 

سایر موارد

 

 • همکاری به عنوان دبیر کمیته آب و خاک نظام مهندسی کشاورزی که منجر به پیاده‌سازی دوره‌های آموزشی طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار در استان‌ها گردید.
 • همکاری در برگزاری کنفرانس‌های علمی، 6 مورد
 • همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی، 7 مورد
 • ارزشيابي طرح توسعه روش هاي آبياري تحت فشار در استان کرمانشاه (انتخاب اينجانب توسط دفتر نظارت و ارزشيابي وزرات جهاد کشاورزي در تاريخ 31/3/82 به مدت 7 روز صورت گرفته بود)
 • همکاري در تدوين برنامه راهبردي "منابع و زير ساخت ها در توسعة پايدار روش هاي آبياري تحت فشار"
 • همکاري در تدوين برنامه راهبردي "بهبود بهره وري مصرف آب"


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.