دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس محمد علی رستمیمحمدعلی رستمی نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان محل کار
marostami1351@gmail.com پست الکترونیک
034-32112391-3 شماره تماس
034-2112990 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 •  لیسانس، ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، 1373
 • فوق لیسانس، مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، 1376
 • دکتری، مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، 1392

 
سوابق شغلی

 •  پژوهشگر، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان، از سال1376 تا 1380
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان، از سال 1380 تا کنون

  سوابق اجرایی

 • رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، 1377 تا 1388
 • رئیس کمیته علمی – فنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، 1392 تا کنون
سوابق تدریس
 • ماشین های کاشت و داشت، مکانیک تراکتور، تراکتور و موتور، تجهیزات ثابت زراعی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1384 تا 1388
 • مباحث نوین. کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1395.
 • مکانیزاسیون کشاورزی، سمینار، تجهیزات ثابت زراعی، ماشین های برداشت، سیستمهای هیدرولیک. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان. 1376 تا 1388.
 • ایمنی در ماشین های کشاورزی، ماشین های خاک ورزی. دانشگاه شیراز. 1388 تا 1392.
 • ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت و داشت، ماشین های برداشت، هیدرولیک، محاسبات فنی، مقاومت مصالح، استاتیک، زبان تخصصی. مرکز آموزش کشاورزی باغین کرمان. 1377 تا 1388.
 • ماشین های فرآوری پسته، ماشین های آبخیزداری. 1377 تا 1388. مرکز آموزش کشاورزی کرمان.
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی
 
 1. Javadi, A. and Rostami, M. A. 2007.   Safety Assessment of Agricultural Machinery in Iran. Journal of Agricultural Safety and Health, 13(3): 275-284.
 2. Najafinejad, H., Javaheri, M. A., Gheibi, M. and Rostami, M. A. 2007. Influence of Tillage Practice on the Grain Yeild of Maize and some Soil Properties in Maize – Wheat Cropping System of Iran. Journal of Agricultural and Social Science, 3(3): 83-90.
 3. Rostami, M. A., Mirdamadiha, F. and Golshan, A. Evaluation and comparison of the common pistachio dryers in kerman province. Acta Horticulturae, 726 (101): page: 569-572.
 4. Rostami, M. A. Azadshahraki, F. Najafinezhad, H. 2009. Ama. Design, development and evaluation of a peanut sheller . 11(2): 47-57.
 5. Rostami, M. A., Hokmabadi, H., Mostofi, M. R. and Gheibi, M. Evaluation and development of a pistachio nuts transport trailer. Acta Horticulturae, 726 (101): page: 595-598.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 1. رستمی، محمدعلی و میردامادیها، فاطمه. 1383. ارزيابي ومقايسه خشک کنهاي رايج پسته دراستان کرمان. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 5، شماره 18، صفحات 18-1.
 2. رستمی، محمدعلی و مستوفی سرکاری، محمدرضا. 1385. طراحی، ساخت وارزیابی خرد کن تنه درخت موز. مجله علم وفن آوری. جلد 5، شماره 1و2 ، صفحات 55 تا 63.
 3. رستمی، محمدعلی. 1387. طراحی، ساخت وارزیابی پوست کن بادام زمینی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 9، صفحات 14-1.
 4. رستمی، محمدعلی، رئوفت، محمدحسین، جعفری، عبد العباس، لغوی، محمد، کسرایی، مهدی و ناظم السادات، سید محمدجعفر. 1393. پایش خاکورزی حفاظتی و شدت خاکورزی با استفاده از تصاویر زمینی و ماهواره ای. نشریه ماشین های کشاورزی. جلد 4، شماره 2، نیمسال دوم، صفحات 265 – 255.
 5. رستمی، محمدعلی، جوادی، ارژنگ، شاکر، محمد، مهدی نیا، عباس و حیدری سلطان آبادی، محسن. 1394. بررسی ارگونومیکی برخی تراکتورهای متداول در ایران. نشریه ماشین های کشاورزی. جلد 5، شماره 2، نيمسال دوم 1394، صفحات 456 – 467.
 6.  گازر، حمیدرضا، مینایی، سعید و رستمی، محمدعلی. 1383. بررسی اثرات دما وضخامت محصول بر فرایند خشک شدن پسته در خشک کنهای صندوقی. مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی. جلد 1، شماره 4، صفحات 91-81.
 7. رستمی، محمدعلی و رئوفت، محمد حسین. 1393. پايش درصد پوشش بقایا و شدت خاک‌ورزي با بهره‌گيري از فناوری سنجش از دور. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 15، شماره 2، صفحات 96-81.
 8. رستمی، محمدعلی. 1395. ساخت و ارزیابی ماشین خاک‌ورزی مخزنی برای کاهش رواناب مزارع دارای سامانه آبیاری بارانی. نشریه ماشین های کشاورزی. نشریه ماشین های کشاورزی. جلد 6، شماره 2، نیمسال دوم 1395، ص 321-312.
 9. رستمی، محمدعلی و افضلی، هوشنگ. 1395. دورسنجی مدیریت بقایا در مزارع با استفاده از تصاویر سنجنده لندست 8. نشریه ماشین های کشاورزی. پذیرش 1395.
 10. افضلی، هوشنگ و رستمی، محمدعلی. 1395. طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین نخ‌ریسی کرک و پشم مناسب مناطق عشایری. مجله تحقیقات سامانه ها و تاسیسات کشاورزی. جلد 17، شماره 66، سال 1395، صفحات 29 -42.


مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 1. رستمی، محمدعلی و میردامادیها، فاطمه. 1382. ارزیابی اثر نوع خشک کن وروش خشک کردن برخصوصیات فیزیکی وشیمیایی دانه پسته. اولین همایش ملی خشکبار تبریز. 12-14 مهر 1382. تبریز، دانشگاه تبریز.
 2. رستمی، محمدعلی. 1386. پایدار سازی خاک با کاستن از عملیات خاک ورزی. همایش محیط زیست وتوسعه پایدار. 28 آذر 1386. کرمان، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان.
 3. رستمی، محمدعلی. 1386.  ماشین درجه بندی زیتون. پنجمين جشنواره زيتون با رويکرد بين المللي. 25 -26اردیبهشت 1386. کرمان، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان.
 4. رستمی، محمدعلی. 1386. ماشین فرآوری زیتون. پنجمين جشنواره زيتون با رويکرد بين المللي. 25 -26 اردیبهشت 1386. کرمان،   سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان.
 5. نجفی نژاد، حمید و رستمی، محمدعلی1382. اثرات روشهاي مختلف خاکورزي برعملکرد واجزاء عملکرد ذرت وبرخي خصوصيات فيزيکي وشيميايي خاک. همايش بررسي مسائل خاکورزي غلات. 11 بهمن 1382. کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 6. رستمی، محمدعلی و افضلی، هوشنگ. 1386. طراحی، ساخت وارزیابی پوست کن بادام زمینی. سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی. 29-30 فروردین 1386. شیراز، دانشگاه شیراز.
 7. رستمی، محمدعلی. 1383. طراحی وساخت خردکن تنه درخت موز. سومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. 12-10 شهریور 83. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 8. رستمی، محمد علی و جوادی، ارژنگ. 1383. بررسی وتعیین عوامل متداول حادثه ساز در تصادفات ناشی از ماشینهای کشاورزی. سومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورز ی و مکانیزاسیون. 12-10 شهریور 83. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 9. رستمی، محمد علی. 1379. پايانه‌هاي فرآوري پسته. کنگره پسته. 8 مرداد 79. کرمان، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان.
 10. گازر، حمیدرضا، مینایی، سعید و رستمی، محمدعلی. 1381. بررسي اثرات دما و ضخامت محصول بر خشک شدن پسته در خشک‌کنهاي صندوقي. دومين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 19تا 21 شهریور 81. تهران، دانشگاه تهران.
 11. حکم آبادی، حسین، رستمی، محمدعلی و غیبی،  بهروز. 1385. بررسی روش های حمل ونقل پسته از باغ به پایانه فرآوری. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. 7-8 شهریور 1385. تبریز، دانشگاه تبریز.
 12. تاج آبادی پور، علی ، اسماعیلی، علی، رستمی، محمدعلی، رفیعی، عباس و زاده پاریزی، رضا. 1385. تعیین کارآیی دستگاههای مختلف موجود در مرحله فرآوری در جداسازی پسته های مشکوک به آلودگی به افلاتوکسین در باغ. چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی ومکانیزاسیون. 7-8 شهریور 1385. تبریز، دانشگاه تبریز.
 13. رستمی، محمدعلی. 1385. طراحی، ساخت وارزیابی تریلی حمل پسته تر. جشنواره ملی پسته کشور. 11 تیر 1385. کرمان، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان.
 14. رستمی، محمدعلی، رئوفت، محمد حسین و شریفی، احمد. 1391. بررسی و مقایسه روش های مختلف خاک ورزی حفاظتی و مرسوم در تناوب ذرت – گندم. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی ومکانیزاسیون. 14-16 شهریور 91. شیراز، دانشگاه شیراز.
 15. رستمی، محمدعلی و رئوفت، محمد حسین. 1392. تخمین ضوابط خاکورزي حفاظتی با بهره گیري ازفناوري سنجش از دور. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. 9- 11 بهمن 92. مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 16. رستمی، محمدعلی و رئوفت، محمد حسین. 1392. پایش خاکورزي حفاظتی و شدت خاکورزي با بهره گیري از فناوري سنجش از دور. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. 9- 11 بهمن 92. مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 17. رستمی، محمدعلی و افضلی، هوشنگ. 1393. کنترل رواناب در مزرعه با ماشین شیاربند و شیارهای مسدود شده. اولين همايش ملی مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست. 19 و 20 شهريور 1393. کرمان،   دانشگاه شهيد باهنر.
 18. رستمی، محمدعلی و رئوفت، محمدحسین. 1393. ایجاد سامانه پایش سوزاندن بقاياي گياهي در مزارع با بهره گيري از فناوری سنجش از دور. اولين همايش ملی مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست. 19 و 20 شهريور 1393. کرمان،   دانشگاه شهيد باهنر.
 19. رستمی، محمدعلی. 1393. کنترل رواناب در سیستم های آبیاری تحت فشار با خاک‌ورزی مخزنی . اولين همايش ملی مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست. 19 و 20 شهريور 1393. کرمان،   دانشگاه شهيد باهنر.
 20. افضلی، هوشنگ و رستمی، محمدعلی. 1393. تاثیر یک ساله خاک‌‌‌ورزی حفاظتی و بقایای گندم بر عملکرد ذرت. اولين همايش ملی مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست. 19 و 20 شهريور 1393. کرمان،   دانشگاه شهيد باهنر.
 21. سلیمانی، نجمه، رستمی، محمدعلی، امیری، شعله و دانشی، محمد. 1393. بررسی مدل سازی روش های خشک کردن ارقام پسته ایران و ترکیه. اولین همایش ملی پسته ایران. 9 و 10 شهریور 93. کرمان. دانشگاه شهيد باهنر.
 22. سلاجقه، فرشته، یزدانپناه، احمد، ملایی، عباس و رستمی، محمدعلی. 1387. بررسی تاثیر دمای نگهداری و تغییرات کمی و کیفی بر عمر انباری سه رقم گوجه فرنگی. سازمان جهاد کشاورزی مشهد. 1387. مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
کنفرانس های خارجی
 
 1. Rostami, M. A. Hokmabadi, H. , Mostofi, M. R. and Gheibi, M. 2005. Evaluation and development of a pistachio nuts transport trailer. Iv International Symposium of Pistachio and Almond. 22-25 may 2005. Tehran, Ministry of Foreign.
 2. Rostami, M. A. and Mirdamadiha, F. 2005. Evaluation and comparison of the common pistachio dryers in kerman province. Iv International Symposium of Pistachio and Almond. 22-25 may 2005. Tehran, Ministry of Foreign.
 3. Javadi, A. and Rostami, M. A.2005. Safety Assessment of Agricultural Machinery in Iran. International Agricultural Engineering Conference. 6-9 December 2005. Bangkok, Thailand, Asian Institute of Technology.
 4. Javadi, A. and Rostami, M. A. 2004. Safety, The most important requirement of agricultural mechanization development . First International Conference on Agricultural Mechanisation Development Methods. 21-22 December 2004. Tehran, University of Tehran.
 5. Raoufat, Mohammad, Rostami, Mohammad Ali. 2014. Development of a Comprehensive System for Monitoring Conservation Tillage Practices using Remote Sensing Technology. 69th SWCS International Annual Conference. July 27-30, 2014. Lombard, Illinois Soil and Water Conservation Society.
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. طراحي وساخت خردکن تنه درخت موز (مجری). 1381 تا 1383.
 2. ارزيابي و مقايسه خشک کنهاي رايج پسته دراستان کرمان (مجری مسئول). 1378 تا 1380.
 3. بررسي و شناسايي عوامل متداول حادثه ساز در تصادفات ناشي از ماشينهاي کشاورزي در دو منطقه کرمان و کرج (مجری مسئول). 1381 تا 1383.
 4. بررسی ارگونومیکی برخی اجزاء تراکتورهای متداول و جدید در ایران (مجری مسئول). 1386 تا 1388.
 5. طراحي، ساخت وارزيابي پوست کن بادام زميني (مجری). 1382 تا 1384.
 6. ساخت و ارزيابي تريلر حمل پسته تر (مجری). 1385 تا 1386.
 7. ساخت و ارزیابی ماشین خاک‌ورزی مخزنی (مجری). 1390 تا 1393.
 8. بررسی وتعیین تناسب اراضی گچی منطقه بردسیر (همکار). 1381 تا 1383.
 9. بررسی اثر الگوی کاشت بر عملکرد، خصوصیات زراعی و کارآیی مصرف آب ذرت دانه‌ای (همکار). 1383 تا 1385.
 10. بررسی امکان تهیه نوشابه از شیره خرما (همکار). 1386 تا 1388.
 11. اثرات روشهای مختلف تهیه بستر بر عملکرد وبرخی از خصوصیات زراعی ذرت (همکار). 1380 تا 1382.
 12. تعیین کارآیی دستگاههای مختلف موجود در مرحله فرآوری در جداسازی پسته های مشکوک به آلودگی به افلاتوکسین در باغ (همکار). 1385 تا 1387.
 13. پایش بقاياي گياهي سوزانده شده در مزارع با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور (مجری) 1393 تا 1395

طرح های تحقیقی -ترویجی

 1. استفاده از اره پنوماتيکي دوار در هرس برگ و دم برگ درختان خرما (مجری). 1380 تا 1381.
 2. پایلوت خاک ورزی حفاظتی (مجری). 1386 تا 1388.
  
پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1. تدوین و توسعه سامانه اطلاعات جغرافيايي عارضه خشکيدگي خوشه خرما در منطقه بم، به منظور پايش و مديريت موضعي عارضه. (مجری). 1394 تا 1396.
 2. ساخت و ارزيابي ماشین نخ ریسی برقی برای استفاده عشایر پرورش دهنده بز کرکی رائینی (همکار). 1392 تا 1394.
 3. ارزیابی و مقایسه میزان انرژی مورد نیاز تولید ذرت تحت سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و آبیاری در شهرستان ارزوئیه استان کرمان (همکار).1393 تا 1395.
 4. ارزیابی عمق کارگذاری لوله‌های آبیاری قطره‌ای زیر سطحی در باغات پسته (همکار). 1393 تا 1395.

تالیف و ترجمه کتاب 

تالیف کتاب

 1. محمدعلی رستمی. 1380. ايمني در بکارگيري تراکتورها و ماشينهاي کشاورزي. انتشارات مديريت آموزش و ترويج استان  کرمان. شماره  120.
 2. محمدعلی رستمی با مشارکت 6 نفر. 1379. نکاتي مهم در رابطه با کلزا. انتشارات ‌مديريت‌آموزش‌و‌ترويج ‌استان‌کرمان‌.
 3. محمدعلی رستمی با مشارکت 15 نفر. 1379. پرورش سبزیجات گلخانه ای. انتشارات ‌مديريت‌آموزش‌و‌ترويج ‌استان‌کرمان‌.
 4. محمدعلی رستمی. 1395. فرهنگ مصور ماشین های کشاورزی. در دست انتشار       
 ترجمه کتاب
 ابوالفضل گلشن و محمدعلی رستمی. 1379. فرآيند ميوه‌ها و سبزيها. انتشارات مديريت آموزش و ترويج کشاورزي استان کرمان. شماره 154.
 
نشریات فنی و ترویجی
 1.   راهنمای "مکانیزاسیون باغات پسته"
 2. راهنمای "روش ها و ماشین های کنترل رواناب در مزارع، باغات و عرصه های منابع طبیعی"
 3. محمدعلی رستمی و ارژنگ جوادی. 1378. نشریه فنی تعیین علل وعوامل حادثه ساز وراه کارهای افزایش ایمنی هنگام استفاده از تراکتورها و ماشین های کشاورزی. انتشارات موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی. شماره 7.
 4. محمدعلی رستمی. 1379. نشریه تعریف وشناسایی پایانه های ضبط پسته در استان کرمان. انتشارات مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان. شماره 163.
 5. داود ابو سعیدی، علی اسمائیل پور، علی تاج آبادی، فرزاد فربود، علی محمد قربانی، محمد مرادی، فاطمه میردامادی ها، غلامرضا برادران و محمدعلی رستمی. 1380. نشریه افلاتوکسين پسته. موسسه تحقیقات پسته کشور. شماره 7.
 6.  محمدعلی رستمی. 1381. نشریه زراعت بدون شخم. انتشارات مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان. شماره 44.
 7. محمدعلی رستمی. 1385. نشریه ایمنی کار با تراکتورها وماشینهای کشاورزی. انتشارات مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان. شماره 200.
 8. محمدعلی رستمی. 1394. کالیبراسیون سمپاش ها. انتشارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی کرمان. شماره 557.                   
 9. محمدعلی رستمی. 1394. ایمنی هنگام بکارگیری سمپاش ها. انتشارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی کرمان. شماره 554.      
 10. محمدعلی رستمی. 1394. ارزیابی، بازدید فنی و مدیریت سمپاش ها. انتشارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی کرمان. شماره 556.          
 11. محمدعلی رستمی. 1394. شناسایی و معرفی سمپاش های مناسب باغات خرما. انتشارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی کرمان. شماره 555.                 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 علینقی زاده، فاطمه. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک بیوسیستم. دورسنجی بقایای گیاهی سوزانده شده در مزارع با بهره‌گیری از تصاویر سنجنده لندست. استاد راهنما دوم. دانشگاه جیرفت.
رهنما، سحر. پایش و تعیین سطح زیر کشت خرما با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور. استاد راهنما دوم. دانشگاه شهید باهنر کرمان
 واعظی، مطهره. امکان‌سنجی استفاده از امواج الکترومغناطیس برای کنترل زنجره خرما. استاد مشاور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
لوح تقدیر
 1.  لوح سپاس، پژوهشگر نمونه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- دکتر علی آهون منش، معاون وزیر ورئیس سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی- سال 1383
 2. لوح سپاس، پژوهشگر برگزیده وزارت جهاد کشاورزی، جهانگیر پرهمت، معاون وزیر ورئیس سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی- 1387
 3.  لوح سپاس، کارمند نمونه- مسعود محمودی، استاندار کرمان-1378
 4.  استعداد درخشان- دیبا سیف، مدیر دفتر استعدادهای درخشان، دانشگاه شیراز- 1389
 5.  مقاله برتر کنگره- انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون- 1392

سایر موارد

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.