سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹  -  Tuesday, July 14, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس محمدحسین رزاقی[_HprPDF] محمدحسین رزاقی نام و نام خانوادگی
ندارم مرتبه علمی
سمت
تخصص
بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان محل کار
Razzaghi_mh@yahoo.com پست الکترونیک
09366422255 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

کارشناسي: ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه شیراز،1377

کارشناسي ارشد: مکانيزاسیون کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1384

دکتری: فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت، دانشگاه تهران،

 

 

سوابق شغلی

کارشناس مکانیک اداره تجهیزات خشکی، سازمان بنادر و کشتیرانی– بندر امام خمینی (ره)، از 1/9/1382 تا 1/3/1383

کارشناس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، از سال 1384

 

سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس

کاربرد تراکتورهای کشاورزی، کاردانی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی گلستان، از سال 1385

ماشین‌های ثابت زراعی، کاردانی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی گلستان، از سال 1385

ماشین‌های دام‌پروری، کاردانی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی گلستان، از سال 1385

عملیات کارگاهی، کاردانی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی گلستان، از سال 1387

ماشین‌های باغبانی، کاردانی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی گلستان، از سال 1387

مکانیزاسیون کارشناسی دانه‌های روغنی، کارشناسی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی گلستان، 88-1389

ضایعات محصولات زراعی و باغی، کارشناسی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی گلستان، 90-1389 و 1390-1391

مکانیزاسیون کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه غیر انتفاعی بهاران، 90-1389
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

Razzaghi, M.H., Wismoradi, A. and Rahmati, H. 2012. Energy efficiency of different tillage systems in forage corn production. International journal of Agriculture and Crop Science, 4-22, 1644-1652.

Razzaghi, M.H., Wismoradi, A. and Rahmati, H. 2013. Investigating the effect of different forage corn production on yield, weed amount and herbicide requirement. International journal of Agriculture and Crop Science, 5-17, 1874-1879.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی

محمد حسین رزاقی، نصرت ا.. خادم الحسینی، مرتضی الماسی، لادن جوکار، سید حمید احمدی و افشار استخر. 1388 بررسی کارایی ماشین‌های خاک‌ورزی در دو نوع زمین با و بدون بقایای گیاهی. مهندسی زراعی، 32،1.
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

بررسی اثر رطوبت عملیات ثانویه تهیه بستر بذر و سرعت کاشت بر عملکرد کارنده مناسب گندم ، مجری استان گلستان، 88-1385.

بررسی کارایی مصرف آب تحت مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی در کشت ذرت، همکار، 90-1389.

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

بررسی فنی و اقتصادی کشت نشایی پنبه به روش گلدانی، مجری، 94-1391.

بررسی و تعیین سامانه های خاک ورزی حفاظتی بر خواص فیزیکی خاک، بازده انرژی و عملکرد سویای تابستانه. همکار. 94-1391.

الحاق ضمائم مناسب در جلوی یک ردیف کار جهت انجام توام عملیات خاک ورزی نواری و کاشت. همکار. 93-1391.

بررسی تأثیر زمان برداشت روی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی و انبارمانی محصول پرتقال استان گلستان . همکار. 94-1391.

بررسی پتانسیل های کشت زعفران در استان گلستان. همکار. 93-1392.

ارزیابی افت و کسری محصولات کشاورزی در مرحله انبارداری. مجری استان گلستان. 94-1393.


 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی

محمد حسین رزاقی. 1387. فنآوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی. زیتون، 186.

 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.