چهار شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹  -  Wednesday, July 15, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس رامین نیکان فر[_HprPDF] رامین نیکان فر نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
جاده تبریز _ آذرشهر، 2 کیلومتر بعد از پلیس راه محل کار
ranik41@yahoo.com پست الکترونیک
041-32442401-32443707-32442993 شماره تماس
04132442866 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات 

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

  لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تبریز، 1374

فوق لیسانس تاسیسات آبیاری (سازه های آبی) دانشگاه تهران، 1378


 سوابق شغلی

 

 • کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی در قالب امریه خدمت سربازی، از سال 1379 لغایت 1380
 • کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، از سال 1380 لغایت 1384
 • عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، از سال 1384 لغایت 1395
 • عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تیکمه داش  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی،از سال 1395 لغایت 1396
 • عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، از سال 1396 تاکنون

 سوابق اجرایی

 

 • ناظر پروژه های آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی، از سال 1379 لغایت 1380
 • مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، از سال 1387 لغایت 1393
 • عضو کمیته فنی و شورای تحقیقات استان آذربایجان غربی، از سال 1388 لغایت سال 1395
 • عضو کارگروه تخصصی محیط زیست و تولید محصولات کشاورزی، از سال 1392 لغایت سال 1395
 • عضو کارگروه های ستاد احیاء دریاچه ارومیه، از سال 1393 لغایت 1396
 • عضو کمیته اجرایی سومین همایش ملی تنوع زیست محیطی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال 1393
 • سرگروه زیرکمیته تخصصی آب در کارگروه همکاریهای پژوهشی بین وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری (عتف) و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از سال 1393 لغایت سال 1395

 سوابق تدریس

 

 • هواشناسی کشاورزی، کارشناس، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، نیم سال تحصیلی اول سال 1391

 

مقالات 

مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

 1.   نیکان فر ر.، محمودیان شوشتری م. 1381. ارزیابی روشهای برآورد بار معلق در کانالهای آبیاری پوشش دار. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 3، شماره 13، صفحات 27-40
 2. نیکان فر ر.، رضایی ر. 1394. واکنش درخت های مسن انگور به تغییر روش آبیاری سطحی به قطره ای یا بابلر. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 16، شماره 2، صفحات 161-170
 3. حصاری ب.، رضایی ر.، نیکان فر ر. 1394. بررسی و تهیه نقشه های وقوع سرمازدگی گیاهان زراعی و باغی در استان آذربایجان غربی. مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی. سال چهارم، شماره 14، صفحات 117-136 
 4. نیکان فر ر. 1384. استفاده از روشهای نوین آبیاری گامی مهم در زمینه مصرف بهینه آب. مجله آموزشی، ترویجی و پژوهشی چالیشانلار. سال 4، شماره 14، صفحات 6-7
 5. نیکان فر ر. 1391. آیا پساب تصفیه خانه ها را می توان جزو منابع آبی در امر کشاورزی دانست؟. مجله آموزشی، ترویجی و پژوهشی چالیشانلار. سال 6، شماره 18، صفحات 14-16
 6. نیکان فر ر. 1394. سرما زدگی زود رس پاییزه و دیررس بهاره و روشهای مقابله با آن. مجله آموزشی، ترویجی و پژوهشی چالیشانلار. سال 7، شماره 19، صفحات 34-38

 مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 

 1. نیکان فر ر. 1386. تاثیر کاهش دفعات آبياري برعملکرد کمي وکيفي آفتابگردان در مرحله رويشي اولین همایش ملی سازگاری با کم آبی. 2-5 بهمن. مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری و هنری تهران.
 2. نیکان فر ر. 1386. بررسي تاثير فاضلاب تصفيه شده شهري بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان. اولین همایش ملی سازگاری با کم آبی. 2-5 بهمن. مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری و هنری تهران.
 3. نیکان فر ر. 1386. بررسي تاثير فاضلاب تصفيه شده شهري بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان. نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخیر. 19-16 بهمن. کرمان.
 4. نیکان فر ر. 1386. بررسي اثرات کاهش دفعات آبياري در مرحله رويشي بر عملکرد کمي وکيفي دو رقم آفتابگردان. نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخیر. 19-16 بهمن. کرمان.
 5. حصاری ب.، نیکان فر ر. 1387. بياان آب سطحي درازمدت در حوضه هاي رودخانه اي با استفاده از GIS  (مطالعه موردي استان آذربايجان غربي). سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران. 23-25 مهرماه. دانشگاه تبریز.
 6. طایفه رضایی ح.، نیکان فر ر. 1387. بررسي اثر دو روش کم آبياري بر عملکرد، کارايي مصرف آب و سود شبکه ارقام گندم. دومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي. 8-10 بهمن. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 7. حصاری ب.، نیکان فر ر. 1387. بررسي مسايل مربوط به طراحي سازه هاي اندازه گيري آب جهت تحويل حجمي آب در انهار سنتي (مطالعه موردي استان آذربايجان غربي). دومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي. 8-10 بهمن. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 8. طایفه رضایی ح.، ترابی ج.، بشیری پور ع.، نیکان فر ر. 1388. واکنش ارقام کلزا به کم آبیاری در مراحل مختلف فیزیولوژیکی. دومین راهکار ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. 30-31 اردیبهشت. اصفهان.
 9. حصاری ب.، طایفه نسکیلی ن.، نیکان فر ر. 1388. مقابله با سرمازدگی با استفاده از مکان یابی پروژه ها از روی نقشه های احتمالاتی وقوع سرمازدگی در استان آذربایجان غربی با استفاده از GIS . دومین همایش ملی علوم جغرافیایی. 15-16 مهر. دانشگاه پیام نور ارومیه.
 10. نورجو ا.، نیکان فر ر. 1388. تاثير آبياري قطره اي نواري در بهبود بهره وري مصرف آب آفتابگردان در منطقه مياندواب. همايش ملي دانه روغني. 1-2 مهرماه. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 11. نورجو ا.، دوستی رضایی م.، نیکان فر ر. 1388. تاثير مديريت کم آبياري در مراحل مختلف رشد روي کارايي مصرف آب و عملکرد آفتابگردان. همايش ملي دانه روغني. 1-2 مهرماه. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 12. حصاری ب.، نیکان فر ر.، اکبری م. 1389. شبیه سازی فضایی بادهای موضعی با استفاده از مدل Windninja و GIS . نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی. 4-6 آبان. گرگان.
 13. نیکان فر ر. 1391. واکنش درختان مسن انگور به تغيير روش آبياري از سطحي به قطره‌ای یا بابلر. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تغییر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 21 تیر. ارومیه.
 14. حصاری ب.، نیکان فر ر.، جعفری باری م. 1391. بررسی منشأ آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه آغ زیارت سلماس و نحوه کنترل آن. یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 16-18 آبان. دانشگاه ارومیه.
 15. طایفه رضایی ح.، نیکان فر ر.، رضوی ر. 1391. حذف 95 درصدی تبخیر رواناب جاده ها از طریق چاههای تزریق. اولین همایش تغییر اقلیم و امنیت غذایی. 4 بهمن. اصفهان.
 16. نیکان فر ر. 1394. استفاده از آبهاب نامتعارف (مطالعه موردی بکارگیری فاضلاب تصفیه شده و بررسی اثر آن بر عملکرد کمی و کیفی). سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 16 مرداد. ارومیه.
 17. نیکان فر ر. 1394. کاهش دفعات آبیاری در زراعت آفتابگردان و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی آن. سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 16 مرداد. ارومیه.  

 کنفرانس های خارجی

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

   

 1. ارزیابی روشهای برآورد میزان رسوب در کانالهای آبیاری پوششدار (سمت: مجری) 1377 تا 1378
 2. بررسی اثرات کاهش دفعات آبیاری در مرحله رویشی، برعملکرد کمی و کیفی دو رقم آفتابگردان (سمت: مجری) 1383 تا 1386
 3. مقايسه فني‌و‌اقتصادي ‌دو ‌روش آبياري تيپ ‌و‌شياري ‌بر‌عملکرد ‌دانه‌ و ‌روغن ‌ارقام‌کلزا (سمت: مجری) 1384 تا 1387
 4. بررسی تاثیر کاشت و سطوح مختلف آبیاری روی کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (رقم سینگل کراس 700) در منطقه میاندواب (سمت: همکار) 1384 تا 1387
 5. بررسي مناسبترين زمان قطع آبياري محصول يونجه جهت بذرگيري (سمت: همکار) 1385 تا 1388
 6. تهیه مدل بیلان آب خاک با استفاده از  GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز نازلو چای) (سمت: همکار) 1386 تا 1388
 7. بررسی استفاده از آبیاری قطره ای نوع تیپ جهت استفاده از آب در تناوب کشت آفتابگردان و گندم (سمت: همکار) 1386 تا 1388
 8. برنامه راهبردي بهينه سازي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي کشور ( سمت: همکار) 1387
 9. ارزیابی مدیریت آبیاری پروژه آبیاری بارانی سد حسنلو با استفاده از GIS (سمت: همکار) 1387 تا 1389
 10. واکنش درختان مسن انگور به تغییر روش آبیاری از سطحی به قطره ای یا بابلر (سمت: مجری) 1387 تا 1390
 11. تهیه نقشه های هم احتمال وقوع سرمازدگی زودرس پاییزه و دیررس بهاره در استان آذربایجان غربی (سمت:   همکار) 1388 تا 1390
 12. ارایه هیدرومدولهای واقعی اراضی آبخور رودخانه نازلو (سمت: همکار) 1388 تا 1389
 13. برآورد میزان انرژی مورد نیاز در روشهای مختلف خاکورزی، کاشت و برداشت چغندر قند (سمت: همکار) 1389 1390
 14. بررسی و تعیین عوامل موثر در مدیریت آبیاری سیستمهای آبیاری سیستمهای آبیاری میکرو اجرا شده در باغات (سمت: مجری) 1391 تا 1392
 15. عوامل موثر در مدیریت آبیاری سیستمهای آبیاری میکرو اجراء شده در باغات (منطقه ای استان آذربایجان غربی) (سمت: مجری) 1391 تا 1392
 16. بررسی عوامل موثر در رضایتمندی آب بران از مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی پلدشت (سمت: مجری) 1392 تا 1394
 17. تعیین راندمان انتقال انهار سنتی و کاربرد آب در مزرعه محصولات غالب شهرستان شاهین دژ (سمت: همکار) 1393 تا 1394

 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1.   پایش و بررسی اثربخشی تکنیک‌های به زراعی و به نژادی برای کاهش برداشت از منابع آب در سایت‌های پروژه کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (سمت : مجری) 1395 تا 1397
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی

 1. هناره م.، نیکان فر ر. 1386. تولید سبزی و صیفی گلخانه ای. ترویجی و فنی. سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، مدیریت هماهنگی ترویج

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 1.  عضویت در شورای انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

تشویقات 
 

 1. دریافت لوح تقدیر از آقای علی محسن پور، ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، جهت همکاری و تلاش در طول برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فن آوری، سال 1386
 2.  دریافت لوح تقدیر از آقای علی محسن پور، ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، جهت پیشبرد طرحهای تحقیقاتی بخش فنی و مهندسی آذربایجان غربی، سال 1386
 3. دریافت لوح تقدیر از آقای اسماعیل علیزاده، ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، جهت همکاری موثر در برگزاری هفته پژوهش و فن آوری و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز و خدمات الکترونیکی، سال 1387
 4. دریافت لوح تقدیر از آقای اسماعیل علیزاده، ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، به عنوان کمیته انتخاب پژوهشگر نمونه مرکز، سال 1388
 5. دریافت لوح تقدیر از آقای رضا سکوتی، ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، جهت همکاری مستمر در ارتقاء سطح دانش فنی و مهارتهای کشاورزی، سال 1391
 6. دریافت لوح تقدیر از ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی جهت تلاش در راستای ارتقاء دانش فنی در افزایش تولیدات کشاورزی سال 1391
 7. دریافت لوح تقدیر از مدیران هماهنگی ترویج کشاورزی استان  جهت همکاری به عنوان کارشناس در برنامه های رادیویی و تلوزیونی سال 1391 تا 1395
 8. دریافت لوح تقدیر از آقای سید علی شهپری، ریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در راستای تعامل سازنده با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی و کسب شایستگی جهت تحویل گرفتن گلخانه مرکز، سال 1392

 

[#سای ر موارد#]

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.