پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸  -  Thursday, July 18, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس مریم شاه امیریان[_HprPDF] مریم شاه امیریان نام و نام خانوادگی
مربی پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
علوم و صنایع غذایی تخصص
استان فارس-زرقان - بلوار شهید بخشنده - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس محل کار
shahamirian2008@gmail.com پست الکترونیک
09173877665 شماره تماس
07132622471 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی


 •     کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران، 1382
 •     کارشناسي علوم و صنايع غذايي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران، 1378

سوابق شغلی

 

 • کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال 1384 تا 1390
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال1390 تاکنون
سوابق اجرایی

 

 • مسئول آزمایشگاه بخش صنایع غذایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، 1384 تا کنون
 •  معاون بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، 1391-1390
سوابق تدریس
 
 • شیمی شیر و خصوصیات فیزیکوشیمیایی فرآورده های لبنی. سال1382و1383، 1384دانشگاه جامع علمی و کاربردی، شیراز، ایران.
 •  تجزيه مواد غذايي .سال 1382، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، شیراز، ایران.
 • شيمي تکميلي مواد غذايي. سال 1383، 1384و1389دانشگاه جامع علمی و کاربردی، شیراز، ایران.
 •  بیوشیمی روغن زیتون.سال1387. دانشگاه جامع علمی و کاربردی، مرودشت، ایران.
 •  استاندارد ملی کنسرو زیتون و روغن زیتون .سال1387. دانشگاه جامع علمی و کاربردی، مرودشت، ایران.
 • تضمين کيفيت شير و فراورده هاي لبني. سال .1388،1389. دانشگاه جامع علمی و کاربردی، شیراز، ایران.
 • بسته بندي مواد غذايي. سال 1388،1389،1390. دانشگاه جامع علمی و کاربردی، شیراز، ایران.
 •  شیمی مواد غذایی تکمیلی سال 1394- دانشگاه جامع علمی و کاربردی، شیراز، ایران.
 •  بسته بندي مواد غذايي. سال 1394و 1395. دانشگاه جامع علمی و کاربردی، شیراز، ایران
 • کارگاه آموزشی فراوری محصولات زراعی و باغی،1393، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، شهرستان مرودشت، استان فارس
 •  کارگاه آموزشی تهیه کشمش،1393، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، شهرستان کوار-استان فارس.
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 • Maftoonazad, N., Badii, F. and Shahamirian, M . 2013. Recent Innovations in the area of edible films and coatings. Recent Patent on Food, Nutrition and Agriculture, 5: 201-213.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 •      شاه اميريان،م .، جماليان،ج.، امين لاري،م. و کرباسي،ا. 1389. توليد شير و ماست رژيمي کم سديم ، بررسي ترکيبات و خصوصيات ارگانو لپتيک آنها. مجله صنايع غذايي و تغذيه –دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات.20-12(1)8
 •        شاه امیریان،م.، مفتون آزاد،ن.، جوکار،ل. 1395. بررسی تاثیر محلول¬های اسمزی بر خصوصيات فيزيکو شيميايي و ترکيبات معطر زنجبيل در فرآیند خشک کردن. مجله علوم و صنایع غذایی ایران.(در حال پذیرش).
 •     شاهرخ نیا،م.ع.، شاه امیریان،م.، و علیان غیاثی،ع. 1395. بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت ارقام گوجه فرنگی تحت کاشت نشایی. مجله آبیاری و زهکشی ایران. (پذیرش شده)

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
 •        شاه اميريان،م. بررسي تاثير شرايط محيطي و کشاورزي بر مقدار آنتي اکسيدانت هاي موجود در گوجه فرنگي. اولين کنگره ملي توليد و فن آوري گوجه فرنگي. 24-23 بهمن 1387 ،مشهد، ايران.
 •   شاه اميريان،م . بررسي شرايط بهينه جهت توليد محصولات غله اي حلال.اولين همايش ملي توليد غذاي سالم و حلال .30-29 ارديبهشت 1388،شيراز،ايران.
 •  شاه اميريان،م.    بررسی شرایط بهینه جهت تهیه فرآورده های لبنی حلال . .اولين همايش ملي توليد غذاي سالم و حلال .30-29 ارديبهشت 1388،شيراز،ايران.
 •    شاه اميريان،م.      بررسي خصوصيات تغذيه اي آلوورا ، تاثير فرايندهاي مختلف بر خصوصيات فيزيکوشيميايي فراورده هاي آن و کاربرد آن در صنايع غذايي. اولين همايش توسعه صنعت گياهان دارويي ايران. آذرماه 1388، تهران،ايران .
 •    شاه اميريان، م.، مفتون آزاد، ن. زارعي فرد، م. و زارع، ا. بررسي امکان سنجي استفاده از زايدات محصولات باغي. سومين کنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در کشاورزي. 4-2 اردیبهشت 1387، اصفهان، ایران.
 •  شاه اميريان، م.، مفتون آزاد، ن.، جوکار، ل. و  بنيان پور، ع. بررسی تغییرات فاکتورهای کیفی و رنگ روغن زيتون حاصل از چهار رقم زيتون در استان فارس در شرايط مختلف نگهداري. نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، 23-22 آبان 1389، تهران، ایران.
 •  مفتون آزاد، ن.، شاه اميريان، م .، جوکار، ا. و زارع، ح. بهينه سازي فرآيند خشک کردن اسمزي انجير در محلو ل هاي شکر – نمک با استفاده از متدولوژي سطح پاسخ. نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، 23-22 آبان 1389، تهران، ایران.
 • شاه اميريان، م .، مفتون آزاد، ن. و  زارع، ا. بررسی امکان استفاده از انجیرهای ضایعاتی در توليد انجير پرسي و مرباي انجير با استفاده از آناليز . SWOT نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، 23-22 آبان 1389، تهران، ایران
 •  مفتون آزاد، ن.، فروزنده، ف.، فرحناکي، ع. ، حسيني، ا. و شاه اميريان،م. مطالعه سينتيک تغييرات رنگ در حين توليد کنسانتره از انجيرهاي درجه 3 منطقه استهبان. نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، 23-22 آبان 1389، تهران، ایران.
 • مفتون آزاد، ن.، جوکار، ا.، شاه اميريان، م. ‌، روستاپور، ا. تعیین شرايط بهینه خشک کردن انجير سبز استهبان. نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، 23-22 آبان 1389، تهران، ایران.
 • شاه اميريان، م.، مفتون آزاد، ن. و  زارع، ا. بررسی امکان استفاده از انجیرهای ضایعاتی در توليد انجير پرسي و مرباي انجير با استفاده از آناليز . SWOT نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، 23-22 آبان 1389، تهران، ایران.
 •  مفتون آزاد، ن.، شاه اميريان، م.، شاهرخي، ا. شاهپوريان، م. سيستم HACCP در مراحل پس از برداشت ميوه خرما با هدف توليد محصول سالم. اولين همایش ملي کشاورزي پايدار و توليد محصول سالم، 20-19 آبان 89، اصفهان، ایران.
 • مفتون آزاد، ن.، شاه امیریان، م.، جوکار، ا. و روستاپور، ا. مطالعه چروکیدگی میوه انجیر کامل (رقم سیاه) در حین فرآیند خشک کردن. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی، 3-1 آذر 1390، تهران، ایران.
 •  مفتون آزاد، ن.، شاه امیریان، م . بررسي کاربرد سيستم های     GMP ، GAP و HACCP در کاهش ضايعات پس از برداشت خرما در استان فارس. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی، 3-1 آذر 1390، تهران، ایران.
 •  مفتون آزاد، ن.، فروزنده، ف.، بدیعی، ف.، فرحناکی، ع.، حسینی، ا. و شاه امیریان، م . بررسی تاثیر ساکارز و پکتین بر تغییرات رنگ، ویژگیهای ارگانولپتیک و خواص حرارتی شربت انجیربیستمین کنگره ملی صنایع غذایی، 3-1 آذر 1390، تهران، ایران.
 •  روستاپور، ا.، شاه امیریان، م. و مفتون آزاد، ن. استفاده از تکنیک پردازش تصویر در مطالعه چروکیدگی سیب زمینی. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی، 3-1 آذر 1390، تهران، ایران.
 •  شاه اميريان، م. بررسي امکان استفاده از روشهاي مختلف فراوري مواد غذايي در کاهش باقي مانده سموم دفع آفات نباتي. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی، 3-1 آذر 1390، تهران، ایران.
 •  شاه اميريان، م. بررسي نقش کلسيم در افزايش ماندگاري ميوه جات و سبزيجات تازه و کم فراوري شده . . بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی، 3-1 آذر 1390، تهران، ایران.
 •  شاه اميريان، م. بررسي خواص تغذيه اي بادام و تاثير فرايند بو دادن برخصوصيات فيزيکو شيميايي آن. اولين همايش ملي بادام.مهر 1390، شهرکرد،ايران .
 •  شاه اميريان، م. بررسي ترکيبات و ارزش تغذيه اي ميوه عناب و ضايعات آن و تاثير انواع بسته بندي و فرايند حرارتي بر خصوصيات فيزيکو شيميايي آن. اولين همايش ملي زرشک و عناب،19-18 آبان 1390، بيرجند، ايران.
 •  اکبر جوکار،علي رضا نوروزي پژند، صغري معدني، مريم شاه اميريان. بررسي تاثير غلات جوانه زده بر ويژگيهاي فيزيکي شيميايي و حسي سوسيس. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی، 3-1 آذر 1390، تهران، ایران.
 •  اکبر جوکار، محمد جواد تقي پور، عسگر فرحناکي، مريم شاه اميريان. بررسي امکان استفاده از آرد غلات مختلف در توليد نان لواش . بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی، 3-1 آذر 1390، تهران، ایران.
 • شاه اميريان،مريم .استفاده از پوشش هاي خوراکي حاوي ترکيبات فعال براي حفظ کيفيت ميوه هاي برش خورده تازه. اولين همايش ملي فيزيولوژي پس از برداشت.بهمن 1391. شيراز – ايران
 •  شاه اميريان،مريم. استفاده از بستهخ بندي با اتمسفر تغيير يافته ( MAP ) به منظور حفظ خصوصيات کيفي پس از برداشت قارچ. اولين همايش ملي فيزيولوژي پس از برداشت.بهمن 1391. شيراز – ايران.
 •  شاه اميريان،م .، مفتون آزاد،ن.، روستاپور،ا.،جوکار،ل.، و جوکار،ا. بررسي شرايط بهينه خشک کردن اسلايس ليمو. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون.16-14 شهريور 1391. شيراز. ايران.
 •  شاه امیریان ،م.، مفتون آزاد،ن.، جوکار،ل. بررسي اثر خشک کردن اسمزي بر خصوصيات فيزيکو شيميايي و ترکيبات معطر زنجبيل. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. 9-7 آبان 92-شیراز-ایران
 •  شاه امیریان ،م.، مفتون آزاد،ن.، روستاپور،ا.، بررسي تغييرات ترکيبات اسانس اسلايس ليموترش در حين خشک کردن بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی . 9-7 آبان 92-شیراز-ایران
 •  شاه امیریان ،م.، بررسي اثر شرايط خشک کردن بر خصوصيات کيفي اسلايس ليمو ترش. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. 9-7 آبان 92-شیراز-ایران
 •  شاه امیریان ،م.، مفتون آزاد،ن.، جوکار،ل. بررسي تاثير برخي ترکيبات بر تغييرات رنگ و خصوصيات کيفي اسلايس سيب ترش در حين خشک کردن. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی . 9-7 آبان 92-شیراز-ایران
 • روستاپور،ا.، صفی یاری،ح.، شاه امیریان ،م.،  کاربرد ماشین بینایی سنجی در تعین میزان رطوبت ورقه های میوه سیب گلاب در پی فرایند آبزدایی در خشک کن خورشیدی ترکیبی مجهز به مکانیزم تغییر زاویه تابش. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. 9-7 آبان 92-شیراز-ایران
 • شاه امیریان،م . بررسی اهمیت منابع غذایی پلی فنل ها، خصوصیات و کاربردهای آنها. دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا ، 5 -4 آذرماه92-تهران-ایران.
 •  شاه امیریان،م .بررسی خصوصیات عملکردی انواع هیدروکلوئید ها در مواد غذایی مختلف. دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا ، 5 -4 آذرماه92-تهران-ایران.
 •  شاه امیریان،م . بررسی استفاده از ترکیبات مختلف (طبیعی و شیمیایی) به منظور حفظ خصوصیات کیفی میوه های برش خورده تازه. دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا ، 5 -4 آذرماه92-تهران-ایران.
 •  شاه امیریان،م. بررسی فیتوکمیکال های موجود در سیب زمینی ، مطالعه خواص تغذیه ای آنها و تاثیر فاکتور های موثر بر میزان این ترکیبات. دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا ، 5 -4 آذرماه92-تهران-ایران.
 •  شاه امیریان،م. بررسی کاربرد های عصاره چای سبز و هسته انگور در افزایش کیفیت و ایمنی مواد غذایی. دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا ، 5 -4 آذرماه92-تهران-ایران.
 •  شاه امیریان ،م. مطالعه یافته های نوین در مورد خصوصیات کیتوزان و کاربرد آن در پوشش های خوراکی در ماندگاری میوه جات و سبزیجات. نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی. 31-25 تیرماه 93.پارک علم و فن آوری سیستان و بلوچستان-ایران.
 •  شاه امیریان ،م.، مفتون آزاد،ن.، کاربرد نگهدارنده های طبیعی ، اسانس های گیاهی و خصوصیات ضد میکروبی آنها در گوشت و فراورده های گوشتی. نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی. 31-25 تیرماه 93.پارک علم و فن آوری سیستان و بلوچستان-ایران.
 •  شاه امیریان ،م.، مفتون آزاد،ن.، بررسی ترکیبات تغذیه ای و بیولوژیکی ارقام مختلف میوه بلوط و فراورده های آن و نقش آنها در رژیم غذایی انسان. اولین همایش ملی جنگل های بلوط . 13-12 شهریور ماه 93- دانشگاه یاسوج- ایران.
 •  شاه امیریان ،م.، بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن ارقام مختلف بلوط. . اولین همایش ملی جنگل های بلوط . 13-12 شهریور ماه 93- دانشگاه یاسوج- ایران.
 •  شاه امیریان ،م.، بررسی خصوصیات فیتوکمیکال های مهم موجود در انجیر . اولین همایش ملی انجیر دیم. 19-18 شهریور ماه 93- دانشگاه شیراز-ایران.
 •  شاه امیریان ،م.، مفتون آزاد،ن.، بررسی خواص آنتی اکسیدانتی و ضد میکروبی انجیر. اولین همایش ملی انجیر دیم. 19-18 شهریور ماه 93- دانشگاه شیراز-ایران.
 •  شاه امیریان ،م .، مفتون آزاد،ن.، 1394.بررسي تأثير رساندن مصنوعی میوه خرمای شاهانی با استفاده از غلظت های مختلف سديم کلرايد و استيک اسيد بر خصوصیات کیفی و رنگ آن.همایش ملی خرما؛تولید،فراوری و صنایع وابسته. 23-22آذرماه 1394. دانشگاه ولایت.سیستان و بلوچستان، ایرانشهر،ایران.
کنفرانس های خارجی
 
 •  Shahamirian, M ., Maftoonazad, N., Zare, E. and Zareifard, M. Study the use of fig waste to produce semi-dehydrated fig and fig jam with SWOT analysis. The Fourth International Symposium on Fig, September, 29- October 3, 2009, Meknes, Morocco.
 •  Maftoonazad, N. Foroozandeh, F. Farahnaki, A., Shahamirian, M. and Hosseini, E. Production of fig juice concentrate from dried fig fruits (sabz cultivar) and evaluation of color changes. The Fourth International Symposium on Fig, September, 29- October 3, 2009, Meknes, Morocco
 • Maftoonazad, N., Shahamirian, M ., Jokar, A. and Zare, H. Optimization of Osmotic Dehydration of Fig Fruits (Ficus carica , cv. Sabz) in Sucrose-salt Solutions Using Response Surface Methodology. 2011 CIGR Section VI International Symposium on Towards a Sustainable Food Chain Food Process, Bioprocessing and Food Quality Management, April 18-20, 2011, Nantes, France.  
 •   Maftoonazad, N., Roustapour,O.R. and Shahamirian, M . analysis of shrinkage phenomena of whole fig (ficus carica,cv.siah) during convective dehydration.The First Middle East Drying Conference.Mahshahr special petrochemical zone,iran,19-20 feb.2012,mahshahr,iran
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 •        بررسي ترکيبات و ماندگاري روغن حاصل از ارقام غالب زيتون در استان فارس. (سمت: مجری).1387 تا 1389
 •         مقايسه فني و اقتصادي عملکرد روشهاي مختلف تبديل برنج قهوه اي به برنج سفيد در استان فارس و بررسي اثر آنها بر ارزش غذايي برنج. (سمت: همکار).1386تا1388
 •        تدوين برنامه راهبردي استفاده بهينه از زائدات محصولات باغي. (سمت: همکار). 1386-1389
 •        استفاده از محلول های اسمزی و هوای گرم در تهیه انجیر نیمه مرطوب(پرسی). (سمت: همکار). 1388-1390
 •       استفاده از پودر غلات جوانه زده در فراورده هاي گوشتي(سوسيس) به منظور افزايش ارزش تغذيه اي. (سمت: همکار). 1390تا 1392
 •  بررسی تولید نان با مخلوطی از آرد های غلات. (سمت: همکار). 1390تا 1392
 • مفتون آزاد،ن.، شاه امیریان،م.، جوکار،ا.، زارع،ح.،جوکار،ل.1392.تعیین شرایط بهینه خشک کردن انجیر سبز استهبان.(سمت : همکار) 1388 تا 1390
 •  بهینه سازی تولید کنسانتره از انجیرهای   خشک درجه 3 منطقه استهبان . .(سمت : همکار) 1388 تا 1390
 •  استفاده از بسته بندي با اتمسفر تغييريافته در افزايش ماندگاري شاه انجير و انجير سياه استهبان . .(سمت : همکار) 1388 تا 1390
 •  بررسی تاثیر پوشش خوراکی نانوامولسیون بر پایه کیتوزان  در افزایش ماندگاری سه رقم خرمای مرطوب استان فارس. .(سمت : همکار) 1390 تا 1392
 •   بررسی تاثیر پوشش خوراکی نانوامولسیون بر پایه کیتوزان  در افزایش ماندگاری انجیر سیاه استهبان. .(سمت : همکار) 1390 تا 1392
 •  بررسي اثر شرايط خشک کردن بر خصوصيات فيزيکوشيميايي اسلايس ليمو. .(سمت : مجری) 1389 تا 1392
 •  بررسي کمي و کيفي روغن ارقام مختلف زيتون در مناطق مختلف استان فارس. .(سمت : مجری) 1388 تا 1392
 • بررسي تاثیر سديم کلرايد،استیک اسید، و انجماد بر رساندن مصنوعي میوه خرماي شاھاني.(سمت: مجری) 1392تا1394
 •  طراحي،ساخت و ارزيابي خشک کن خورشيدي ترکيبي مجهز به مکانيزم   تغيير زاويه دريافت تابش به منظور خشک کردن سيب گلاب. (سمت: مجری).1391تا 1394
 • اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در روش آبیاری قطره‌ای در استان فارس (دشت مرودشت)         
.(سمت : همکار) 1393 تا 1394

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 • تاثير استفاده از پوشش هاي کیتوزان ، پکتین و پلاستی سایزر(گلیسرول) در کنترل قهوه اي شدن انجير نيمه مرطوب. (سمت: مجری) 1394 تا 1396    
 • مطالعه روش هاي مختلف کنترل واکنش هاي قهوه اي شدن در انجير پرسي (نيمه مرطوب) رقم سبز استهبان. .(سمت : همکار). 1394 تا 1397
 •  مطالعه سينتيک قهوه اي شدن انجير نيمه مرطوب تيمار يافته با افزودني هاي مجاز . (سمت:همکار). 1395 تا 1396           
 • تعیین ضریب افت رطوبتی برنج در محل های ذخيره سازي در استان فارس. (سمت :همکار)      1394 تا 1395    
 • مطالعه تاثير زمان و دماي رهيدراسيون بر خصوصيات رنگ و بافت انجير نيمه مرطوب.(سمت: همکار) 1394 تا 1396
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 • شاه امیریان،م. 1394.فراوری لیمو- اسلایس لیمو ترش. انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شماره 49040
 • مفتون آزاد، ن.،یزدانی، ص. و شاه امیریان، م. 1394. افزایش ماندگاری محصولات باغی با استفاده از پوشش های زیست تجزیه پذیر. انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شماره 49052.
 • مفتون آزاد، ن.، شاه امیریان، م. و یزدانی، ص. 1394. کاربرد سیستم های GMP ، GAP ، و HACCP در کاهش ضایعات پس از برداشت خرما در استان فارس. انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شماره 49054.
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 •   سلیمان زاده، زهرا. 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی تأثیر پارامترهای سرخ کردن (دما و مدت زمان سرخ کردن) و پوشش خوراکی پکتین بر رطوبت و جذب روغن چیپس سیب زمینی(سمت: مشاور)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
 •   کاوه،زهرا. 1394.بررسي اثر کلسيم کلريد، اسيد سيتريک، گليسرول، ساکارز و شربت گلوکز بر خصوصيات کيفي برش­هاي سيب منجمد شده. (سمت: مشاور). دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا.
 • احمدی ، سمیه.1395.تولید ماکارونی فراسودمند فاقد گلوتن غنی شده با پودر آب پنیر و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آن.(سمت:مشاور). دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان.

عضویت در مجامع علمی 
 
 • عضو کمیته فنی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس1384 تا کنون
 • عضو هسته کارشناسی آموزش صنایع تبدیلی کشاورزی-سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، .1384
 •  عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی فراوری زائدات محصولات باغی، وزارت جهاد کشاورزی-پژوهشکده مهندسی-مرکز تحقیقات مهندسی فارس،1387-1386.

تشویقات 
 
 •      دریافت لوح تقدیر از ریئس دانشگاه شیراز به دلیل ممتاز شدن در مقطع ليسانس صنايع غذايي ، 1378 .
 •       دریافت لوح تقدیر از ریئس دانشگاه شیراز ب به دلیل کسب مقام رتبه اول در مقطع فوق ليسانس صنايع غذايي ،1382.
 •       دریافت لوح تقدير از ريئس بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي فارس ،1387.
 •    دریافت لوح تقدير از رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي فارس ، 1388.
 •     دریافت لوح تقدير از رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي فارس در هفته پژوهش ، 1390.
 •      دریافت لوح تقدیر از مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،1393.
 •       دریافت لوح تقدير از رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي فارس در هفته پژوهش ،1394.

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.