سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳  -  Tuesday, July 16, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش صنایع غذایی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

بررسی اثر پوششی کربوکسی متیل سلولز و بسته‌بندی بر بهبود خصوصیات کیفی و ماندگاری خیار گلخانه‌ای واریته‌های مرسوم و خاردار
دکتر سید مهدی حسینی بحری از اعضای هیات علمی بخش تحقیقات کشت گلخانه‌ای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با هدف بهبود خصوصیات کیفی و ماندگاری بر خی از ارقام خیار گلخانه‌ای پروژه تحقیقاتی با عنوان " بررسی اثر پوششی کربوکسی متیل سلولز و بسته‌بندی بر بهبود خصوصیات کیفی و ماندگاری خیار گلخانه‌ای واریته‌های مرسوم و خاردار" را در منطقه ورامین اجرا نموده است.

در این پژوهش از بسته‌بندی سه‌لایه‌ای پلی‌اتیلنی و پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز جهت بسته‌بندی و پوشش-دهی نمونه‌های خیار گلخانه‌ای استفاده گردید و در طی انبارداری در دمای 4 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90% به مدت 20 روز میزان افت وزنی، pH، درصد مواد جامد محلول، سفتی بافت، رنگ و خصوصیات حسی شامل طعم، چروکیدگی و تازه‌گی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در این مدت کیفیت و خصوصیات حسی به خوبی حفظ گردید. نتایج کلی تغییرات خواص کیفی (pH، درصد مواد جامد محلول و سفتی بافت) و شکل ظاهری (رنگ و چروکیدگی) تیمارها و شاهد در طی نگهداری در انبار نشان داد که در دمای انبار افزایش pH بعد از بیست روز انبارداری نسبت به pHزمان صفر انباری مشاهده شد به طوریکه بالاترین میزان pH  مربوط به تیمار کربوکسی متیل سلولز بود. درصد مواد جامد محلول تیمارها و شاهد بعد از بیست روز نسبت به  زمان صفر انباری ثابت ماند. همچنین سفتی بافت تیمارها و شاهد نیز نسبت به زمان صفر انباری کاهش داشت و بالاترین میزان بافت در پایان دوره نگهداری مربوط به نمونه¬های پوشش¬دهی شده و دارای بسته‌بندی بود. در رابطه با ارزیابی رنگ نمونه‌ها نیز کمترین تغییر رنگ مربوط به نمونه¬های بسته‌بندی شده بود. میانگین درصد کاهش وزن خیار نیز در طی نگهداری در انبار 5/1 درصد در رقم رویال و 85/0 درصد در رقم خاردار بودند. همچنین کلیه نمونه‌های خیارهای شاهد، پوشش¬دهی شده و بسته‌بندی شده، چروکیدگی و فسادی نداشتند. با توجه به اینکه با استفاده از پوشش‌دهی خیار گلخانه‌ای با پوشش خوراکی و ارزان قیمت کربوکسی متیل سلولز و بسته¬بندی سه لایه‌ای پلی‌اتیلنی تا حد زیادی می¬توان خصوصیات کیفی خیار از جمله سفتی بافت و رنگ را حفظ نمود و از ضایعات پس از برداشت و کاهش وزن آن جلوگیری کرد، کاربرد این پوشش خوراکی و بسته‌بندی پلی¬اتیلنی در خیار گلخانه‌ای توصیه می‌شود.
 
 


۱۴۰۳/۰۴/۱۸
تعداد نمایش: ۱۷
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش صنایع غذایی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات