یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹  -  Sunday, June 7, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش صنایع غذایی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

روش‌ های آماده‌ سازي انگور بر تولید محصول سالم و زمان خشک شدن و مصرف انرژی در تهیه کشمش تاثیر دارد.
دما و روش ‌های آماده ‌سازي تأثیر معنی داری بر زمان خشک شدن دارد.

مهندس سالک زمانی در تحقیقی اثر بهبود روش ‌های آماده‌ سازي انگور بر تولید محصول سالم و تاثیر آن بر زمان خشک شدن و مصرف انرژی در تهیه کشمش را بررسی کرد. وی روش­ های آماده‌ سازي (آغشته کردن انگور در محلول ­ها و مدت زمان‌ های مختلف) در 5 سطح شامل: 1- روغن‌ زیتون 5% + کربنات پتاسيم 1% به مدت سه دقيقه، 2- روغن ‌زیتون 5% + کربنات پتاسيم 3% به مدت دو دقيقه، 3- محلول 2 درصد سرکه و آب معمولی جوشان به مدت 10 ثانيه، 4- اتيل اولئات 2% + کربنات پتاسيم 5% به مدت یک دقيقه و 5- شاهد (بدون آماده‌ سازی انگور) با دمای 60، 65 و 70 درجه­ سلسیوس و سرعت جریان هوای خروجی 1/5 متر بر ثانيه را روی انگور رقم مجلسی یا شاهانی مورد بررسی قرار داد.

پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق شامل مدت زمان خشک شدن، کیفیت کشمش (طعم و شکل ظاهری) و میزان مصرف گاز بود. نتايج به‌ دست ‌آمده نشان داد که دما و روش ‌های آماده ‌سازي تأثیر معنی داری در سطح احتمال یک درصد بر زمان خشک شدن داشتند. در میان روش­ های آماده سازی، تیمار روغن ‌زیتون 5% + کربنات پتاسيم 1% + مدت سه دقيقه، و در بین تیمارهای دما، دمای 70 درجه سلسیوس، به­ ترتیب با مدت زمان خشک شدن 26 ساعت و 24/8 ساعت، کمترین زمان مورد نیاز را برای تهیه کشمش، داشتند.

از نظر کيفيت کشمش ( طعم و شکل ظاهری) پس از ارزیابی به روش تست پانل و تجزیه واریانس داده‌ها مشخص گردید که ترکیب تیماری آغشته کردن انگور به روغن‌ زیتون 5% + کربنات پتاسيم 1% به مدت سه دقيقه و خشک کردن در دمای 60 درجه سلسیوس طعم بهتر و تیمار  روغن‌ زیتون 5% + کربنات پتاسيم 3% به مدت دو دقيقه با دمای 65 درجه­ سلسیوس شکل ظاهری مناسب ‌تری نسبت به سایر تیمارها داشتند. فاکتورها بر میزان گاز مصرفی تفاوت اثر بسیار معنی داری داشتند. تیمار  روغن‌ زیتون 5% + کربنات پتاسيم 1% به مدت 3 دقيقه با مصرف 1312/88 مگاژول در بین روش آماده سازی و تیمار دمای 70 درجه­ سلسیوس با مصرف 1324/9 مگاژول در بین تیمارهای دما به ترتیب کمترین و بیشترین انرژی مصرفی را داشتند.

 


۱۳۹۵/۰۳/۱۶
تعداد نمایش: ۱۵۳
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش صنایع غذایی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.