جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹  -  Friday, June 5, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش صنایع غذایی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

بررسی تغییرات میزان نشاسته دانه ارقام جو و گندم طی مراحل فرآیند مالت سازی
با افزایش مدت زمان جوانه‌ زنی میزان نشاسته، راندمان مالت ‌سازی، وزن هزار دانه، دانسیته ذره ‌ای، دانسیته توده ای و راندمان عصاره آب سرد کاهش و میزان راندمان عصاره آب گرم افزایش می یابد.

مهندس رضا فامیل مومن، عضو هیات علمی بخش تحقیقات صنایع غذائی و فناوری پس از برداشت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در کرج، طی یک بررسی اقدام به تعیین میزان نشاسته و خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه‌های مالت حاصل از دو نمونه جو شامل راندمان مالت‌سازی، وزن هزاردانه، دانسیته ذره‌ای، میزان ازت، و راندمان عصاره آب گرم و راندمان عصاره آب سرد و ویژگی‌ های عصاره مالت های حاصله از جمله pH، رنگ وازت محلول، میزان راندمان مالت ‌سازی، وزن هزار دانه، راندمان عصاره آب گرم،pH، دانسیته ذره­­ای، دانسیته توده و ازت کل عصاره مالت حاصل نمود.

 نتایج بررسی نشان داد میزان راندمان مالت‌سازی، وزن هزار دانه، راندمان عصاره آب گرم،pH، دانسیته ذره­­ای، دانسیته توده و ازت کل عصاره مالت حاصل از لاین EBYT-79 به طور معنی‌داری (0/01P<) بیشتر از موارد مشابه خود در مالت حاصل از رقم یوسف بود ولی ازت محلول، راندمان عصاره آب سرد و رنگ آن کمتر بود. طبق نتایج به دست آمده با افزایش مدت زمان خیساندن، میزان نشاسته، راندمان مالت‌سازی، وزن هزار دانه، دانسیته ذره‌ ای و دانسیته توده ­­­ای کاهش ولی راندمان عصاره آب گرم، ازت محلول و رنگ عصاره افزایش یافت.

با افزایش مدت زمان جوانه‌ زنی میزان نشاسته، راندمان مالت ‌سازی، وزن هزار دانه، دانسیته ذره ‌ای، دانسیته توده­ ای و راندمان عصاره آب سرد کاهش و میزان راندمان عصاره آب گرم افزایش یافت. کمترین میزان نشاسته در مالت تهیه شده از رقم یوسف با 48 ساعت خیساندن و 9 روز جوانه‌زنی مشاهده شد. بیشینه‌ میزان راندمان عصاره آب گرم 75/36 درصد بود که از لاین  EBYT-79 با 48 ساعت خیساندن و 9 روز جوانه ‌زنی به‌دست آمد.

۱۳۹۵/۱۰/۰۶
تعداد نمایش: ۱۲۷
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش صنایع غذایی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.